Kaupunginhallitus, kokous 28.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 433 Investointeja Itä-Suomeen valmennushankkeen sekä DMS-hankkeen kuntarahoitus

MliDno-2016-1458

Kuvaus

Vuonna 2015 käynnistyneistä ja Mikkelin kaupungin rahoittamista hankkeista on jäänyt epähuomiossa tekemättä vuoden 2016 rahoituspäätökset Investointeja Itä-Suomeen valmennushankkeelle sekä DMS-hankkeelle.

Investointeja Itä-Suomeen –valmennushanke
Hankkeen avulla tuetaan kasvuhakuisten ja kansainvälisesti kilpailukykyisten pk-yritysten syntymistä ja kilpailukykyisen toimintaympäristön luomista Itä-Suomeen. Hankkeessa myös edistetään ulkomaisten yritysten sijoittumis- ja investointiedellytyksiä. Hankkeen kohderyhmänä ovat alueen yritykset sekä ulkomaiset sijoittajat ja yhteistyökumppanit. Hankkeen kesto 1.9.2015 - 28.2.2018. Hankkeen hallinnoina on FINPRO ja osatoteuttajia ovat Josek Oy,Navitas Kehitys Oy, Savonlinnan Yrityspalvelut Oy, Iisalmen kaupunki ja Miktech Oy (Mikkelin elinkeinoyhtiö Miksei Oy).

Rahoitus: Hanketta rahoitetaan ESR- ja EAKR-rahoituksella (Etelä-Savon ELY, Pohjois-Savon ELY, Pohjois-Karjalan ELY). Hankkeen kokonaisbudjetti on 664 600 euroa.Miksein omarahoitus hankkeelle vuonna 2016 on yhteensä 26 973 € ja hankekaudella 2015-2018 yhteensä 67 797 €.

Application of differential mobility spectrometry for detection of water pollutants (DMS)
Projektissa tutkitaan kansainvälisesti tarkasteltuna uutta teknologiaa, jonka pohjalta on mahdollista saada vientiliiketoimintaa vesiteknologiaan liittyen. Hankkeen vastuullinen johtaja on prof. Mika Sillanpää ja hanketta toteutetaan Mikkelissä sijaitsevassa Lappeenrannan teknillisen yliopiston Vihreän kemian laboratoriossa.Hankkeen kesto 1.1.2015-31.12.2017 ja hanketta rahoittaa Tekes (90 %). Hankkeen kokonaisbudjetti on 495 000 €. Miksein rahoitus hankkeellevuonna 2016 on yhteensä 2 000 € ja hankekaudella 2015-2016 yhteensä 5 000 €. Vuoden 2015 kuntarahoitus on mennyt ns. välitetyn yritysrahoituksen kokonaisuudesta.

Kaupunginhallituksessa nyt päätettävien kuntarahoitusten yhteissumma on 28 973 € ja yhdessä aiemmin tehtyjen vuotta 2016 koskettavien rahoituspäätösten kanssa kaupunginhallituksen alaisesta kehittämismäärärahasta on vuodelle 2016 sidottu yhteensä 625 153 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää kuntarahoitusta vuodelle 2016 vastuuyksiköltä 140214154, tili 447100

Mikkelin kaupungin kehitysyhtiö Miksei Oy:n rahoittamat hankkeet

  • Investointeja Itä-Suomeen valmennushanke, enintään 26 973 €
  • DMS-hanke, enintään 2 000€

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Miksei Oy / Anitta Sihvonen ja Maarit Randelin, Mikkelin kaupunki / Tiina Viskari