Kaupunginhallitus, kokous 28.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 430 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 • Vaalijalan kuntayhtymä
  - yhtymäkokouksen pöytäkirja 2.11.2016
   
 • Aravarajoituksista vapauttaminen; Mikalo Oy, Karsikkoniementie 4 ja 6
  Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on päätöksellään 16.11.2016 myöntänyt Mikalo Oy:n kohteelle Karsikkoniementie 4 ja 6; kiinteistötunnus 491-537-0020-0007 (2 rakennusta, 56 asuntoa, 2830 m²) kokonaan vapautuksen aravarajoituslain mukaisista rajoituksista.
  Edellytyksenä:
  • valtion asuntolaina tai aravalaina erääntyneine lyhennyksineen ja korkoineen maksetaan kokonaan takaisin vapautettavan asunnon tai talon osalta
  • valtio vapautetaan asuntotuotantolain 13 a §:n mukaisesta vastuusta.

Sovelletut oikeusohjeet: Aravarajoituslaki (1190/1993) 16 §:n 1 ja 5 momentti.

 • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky
  - hallituksen pöytäkirja 17.11.2016

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.