Kaupunginhallitus, kokous 28.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 437 Henkilöstösuunnitelma 2017-2019

MliDno-2016-2429

Valmistelija

  • Heli Huopainen, henkilöstöjohtaja, heli.huopainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Henkilöstöpalvelut on laatinut henkilöstösuunnitelman kaudelle 2017 – 2019. Henkilöstösuunnitelma pohjautuu Mikkein kaupungin strategiaan, henkilöstöstrategiaan ja henkilöstö- ja palvelukehitysohjelman 2017-2020 painopistealueisiin: osaava johtaminen ja esimiestyö, asiakaslähtöinen osaamisen kehittäminen, hyvinvointi sekä palvelukehitys - yhteinen Mikkelin Tapa Toimia. Tavoitteena on, että Mikkelin kaupungilla on oikea määrä osaavaa henkilöstöä palvelutarpeen mukaisesti ja prosessit ja toimintamallit ovat tehokkaita ja laadukkaita.Vuonna 2017 panostamme edelleen työkykyjohtamiseen ja työhyvinvointiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan henkilöstösuunnitelman 2017 -2019.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että henkilöstöjohtaja Heli Huopainen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Tiedoksi

Henkílöstöpalvelut