Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 407 Valtuustoaloite Mikkelin yksityistieverkon kehittämiseksi

MliDno-2021-1856

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Jaakko Väänänen ym. esittivät 26.4.2021 valtuustoaloitteenaan otsikko asiasta seuraavaa:

"Mikkeli kaupungin alueella on yksityisteitä noin 1000 kpl , joista järjestäytyneitä teitä on 834 kpl. Kunnossapitoavustusta kaupunki on myöntänyt 782 tiekunnalle, yli 2000 kilometrille yhteensä 794 000 €.

Perusparannusta teki 45 tiekuntaa yhteensä noin 1,4 milj €.   Kaupunki avusti peruskunnostuksia 30 % eli yhteensä noin 413000 €.  ELY:n avustus oli 50 %  ja summa yhteensä noin 690 000 €

Viime aikoina etätyö on voimakkaasti lisääntynyt, samoin vapaa-ajan asunnoilla vietetty aika. Teitä käytetään ja  tämä taas nostaa yksityisteiden kunnossapidon tarvetta.

Hyväkuntoiset tiet omalta osaltaan parantavat maaseutuelinkeinojen, etätyön ja  vakituisten asukkaiden liikkumista.

Mikkeli on maan toiseksi suurin mökkikunta, hyvin laaja maaseutukaupunki. Tavoitteena tulisi olla maan suurin ja vetovoimaisin mökkikunta.

Valtio on myöntänyt ELY-keskukselle tieavustusrahaa, joka uhkaa jäädä käyttämättä, samoin kaupungin peruskunnostus avustusta jäi käyttämättä 2020.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Mikkelin kaupunki nostaisi peruskunnostus avustus prosenttia, joka taas kannustaisi tiekuntia teiden peruskunnostuksiin, jolloin kaupungin alueelle saataisiin enemmän valtion avustusta.

Mikkelissä 26.4.2021

Jaakko Väänänen,
Kirsi Olkkonen, Keijo Siitari, Seija Kuikka,
Taina Harmoinen, Markku Kakriainen, Petri Pekonen, 
Laura Hämäläinen, Liisa Pulliainen
Marja Kauppi, Marita Hokkanen, Outi Kauria"

Päätös

Kaupunginvlatuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen valmisteltavaksi.

Edelleen kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään elokuun 2021 loppuun mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Matti Kaira, yhdyskuntatekniikan valvoja, matti.kaira@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta avustaa vuosittain hakemuksensa jättäneitä yksityisteitä talousarviossa esitetyn määrärahan puitteissa. Vuoden 2021 talousarviossa on varattu yksityistieavustuksiin yhteensä 1 200 000 euroa, josta noin 800 000 euroa myönnetään kunnossapitoavustuksina laskennalliseen kilometrikustannukseen perustuen. Noin 400 000 euroa on varattu yksityisteiden perusparannusavustuksiin.

Kaupunki jakaa yksityistiet viiteen eri kunnossapitoluokkaan: 

Luokka I = Erittäin vilkasliikenteinen järjestäytynyt yksityistie, jossa on huomattavan paljon ulkopuolista liikennettä

Luokka II = Pysyvän asutuksen järjestäytynyt pääsytie, jonka vaikutuspiirissä on vähintään yksi ympärivuotisesti asuttu talous.

Luokka III = Vapaa-ajan asutusta palveleva järjestäytynyt yksityistie.

Luokka IV = Metsätie, joiden vaikutuspiirissä ei ole asutusta tai järjestäytymätön yksityistie.

Luokka V = Jäätiet

Mikkelin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta on hyväksynyt 26.1.2021 perusteet yksityistieavustusten käsittelyyn vuonna 2021. Perusteiden mukaan perusparannusavustusta voidaan myöntää harkinnan mukaan tien ja sillan yms. suunnittelu-, rakentamis- ja parantamistöistä aiheutuviin hyväksyttäviin kustannuksiin kunnossapitoluokkiin I ja II kuuluville tien osille.

Viime aikoina etätyö on voimakkaasti lisääntynyt, samoin vapaa-ajan asunnoilla vietetty aika ja tämä nostaa yksityisteiden kunnossapidon ja perusparantamisen tarvetta. Mikkeli on maan toiseksi suurin mökkikunta ja hyväkuntoiset yksityistiet osaltaan parantavat alueen vetovoimaa mökkikuntana. Vuonna 2021 valtion yksityisteille varattua avustusrahaa on haettavissa huomattavan suuri määrä ja vapaa-ajan asutusta palvelevat järjestäytyneet yksityistiet ovat tällä hetkellä valtionapukelpoisia.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää muuttaa avustusperusteitaan siten, että kunnossapitoluokkiin I ja II kuuluvien yksityisteiden lisäksi, parantamisavustusta voidaan myöntää samoilla perusteilla myös kunnossapitoluokkaan III kuuluville yksityisteille. Avustuksia yksityisteille voidaan myöntää harkinnan mukaan talousarviossa hyväksytyn määrärahan puitteissa.

Tämä päätös annetaan myös vastaukseksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle valtuustoaloitteeseen, joka koskee Mikkelin yksityistieverkon kehittämistä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Matti Kaira, yhdyskuntatekniikan valvoja, matti.kaira@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan vastauksen valtuutettu Jaakko Väänäsen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.