Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 405 Valtuustoaloite: Karavaanareiden matkaparkkien perustaminen Mikkeliin

MliDno-2021-1214

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Varavaltuutettu Jaana Strandman ym. esittivät 15.3.2021 valtuustoaloitteenaan otsikko asiasta seuraavaa:

"Suomessa järjestäytyneitä karavaanareita on 68000, siis perheineen reilut 150000. Vuonna 2020 matkailuajoneuvojen myynti kasvoi 17% ja sama tahti näyttää jatkuvan tänäkin vuonna. Korona-aika on lisännyt osaltaan kotimaan matkailua ja karavaanariutta. Yksi karavaanariseurue jättää pysähdyspaikkaansa keskimäärin noin 240e hankkimalla palveluja ja tuotteita.

Mikkelin ohi kulkee vilkasliikenteinen 5-tie ja jatkossa matkaparkin turvin karavaanarit tulee pysäyttää Mikkeliin asioimaan, nauttimaan, käyttämään palveluja ja viihtymään.

Matkaparkin perustaminen on edullinen.

Mikkelin keskustan alueella matkaparkki  voisi olla Rautatieaseman pohjoispäässä, myös Mikkelin sataman alue makasiinien kohdalla tarjoaisi mainion paikan. Urheilupuiston koulun parakkien kohdalle saisi erinomaisen paikan, johon pienillä kustannuksilla voisi rakentaa siirreltävän matkaparkkikontin, jossa olisi WC, suihku, kemssan tyhjennys, sähkö, vesi sekä kaasupullovaihto. Matkaparkkikonttien rakentamisessa voisi hyödyntää Mikkelin työllisyyspalveluja kierrätyskeskuksen työpajalla tai mikkeliläisiä yrityksiä. Ammattikorkeakoulu voisi ideoida maksujärjestelmät sopiviksi, samoin kuin karavaanareille tarjottavia palvelupaketteja omatoimiseen tai ohjattuun vapaa-ajanviettoon. Hyödynnettäisiin mikkeliläistä osaamista ja tällä konttikehittelyllä voisi olla myös vientimahdollisuuksia.

Esitän, että kaupunki ryhtyy tutkimaan ja  valmistelemaan erilaisia 4-24h matkaparkkivaihtoehtoja kaupungin keskustaan ja myös Ristiinan, Anttolan, Otavan, Haukivuoren ja Suomenniemen alueille. Jokaisesta näistä taajamista löytyy matkailijalle tarjottavaa, nähtävää, palveluja ja näin lisäämme elinvoimaa.

Mikkelissä 15.3.2021

Jaana Strandman

Jussi Marttinen, Raimo Heinänen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen valmisteltavaksi.

Edelleen kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään elokuun 2021 loppuun mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Topiantti Äikäs, maankäyttöjohtaja, topiantti.aikas@mikkeli.fi
Linda Asikainen, palvelujohtaja, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Aloite koskee karavaanareille tarkoitettuja, lyhytaikaisten pysähdys- ja yöpymispaikkojen selvittämistä Mikkelin keskustaajaman sekä aluekeskusten alueilla. Lisääntynyt kotimaanmatkailu antaa aiheen reagoida nopeastikin karavaanareiden palveluiden parantamiseen.

Kaupunki toteutti vuonna 2021 aloitteessa esitellyn mukaisen lyhytaikaisen P-alueen karavaanareiden käyttöön. Matkaparkin paikaksi valikoitui Satamalahden LPA-alue ns. makasiinirakennusten eteläpuolelta, sataman palveluiden välittömässä läheisyydessä. Kesän 2021 aikana saatujen kokemusten mukaan likietuista paikkaa Viitostieltä pidettiin hyvänä ja kohteeseen oli helppo pääsy valtatieltä. Paikka oli myös hyvin palveluiden äärellä. Ei ole estettä sille, että matkailukaudella 2022 toteutetaan vastaava matkaparkkialue samalle paikalle.

Lisäksi vuonna 2020 toteutettiin yhteistyössä yrittäjän kanssa matkaparkkikokeilu Kenkäveron läheisyydessä olevalla parkkialueella. Tästä saatujen palautteiden ja kokemusten perusteella vastaavanlaisilla kokeiluilla on kysyntää. Onkin hyvä, että kokeilujen ja kokemusten palvelun kehitys jalostuu laajemmin Mikkelin seudulla. Kaupunki haluaa edistää ja mahdollistaa jatkossakin alueiden monipuolisia käyttömahdollisuuksia. Lähtökohtaisesti karavaanareille kohdennettujen palvelujen tulisi toteutua yksityisen liikkeenharjoittajan toimintana. Kaupunki mahdollistaa toimintaa kaavoituksen ja muun maankäytön osalta luovuttamalla maa-alueita yrittäjille vuokraamalla tai myymällä maa-alueita tai kiinteistöjä tätä tarkoitusta varten. 

Kaupunki on alustavasti kartoittanut matkaparkki- ja karavaanialueen perustamista mm. Ristiinaan, Brahentien länsipuolelle, ns. vanhan Emäntäkoulun rantapellon läheisyyteen. Tämäkin toiminta tulisi olemaan yksityisen toiminnanharjoittajan vastuulla ja siten mahdollistaa alueen elinvoimaisuuden lisäämistä. Ristiinan tapauksessa alueen kehittäminen vaatii asemakaavamuutosta, jolle Ristiinan vielä vahvistamaton yleiskaava Kirkonkylän seudun (Kirkonkylän strateginen yleiskaava) antaa hyvät lähtökohdat. Myös Anttolan, Otava, Haukivuoren ja Suomenniemen vastaavia alueita kartoitetaan kaavatarkastelun näkökulmasta ja asiaan palataan kaavoitusohjelman edistyessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle edellä olevan vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Topiantti Äikäs, maankäyttöjohtaja, topiantti.aikas@mikkeli.fi
  • Linda Asikainen, palvelujohtaja, linda.asikainen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan vastauksen varavaltuutettu Jaana Strandmanin ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.