Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 393 Talousjohtajan virka

MliDno-2021-3605

Valmistelija

  • Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Talousjohtaja Heikki Siira on irtisanoutunut Mikkelin kaupungin talousjohtajan virasta 20.9.2021 saapuneella sähköpostilla.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön mukaan eron talousjohtajan virasta myöntää kaupunginhallitus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää Heikki Siiralle eron talousjohtajan virasta siten, että hänen virkasuhteensa Mikkelin kaupunkiin päättyy 30.9.2021.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää antaa avointa virkaa hoitavalle talousjohtaja Tiia Tamlanderille virkamääräyksen hoitaa avointa virkaa 1.10.2021 lähtien ja tarvittaessa siihen asti kun hänelle on aiemmin annettu virkamääräys toimia talousjohtajan sijaisena eli 31.7.2022 asti. Edelleen kaupunginhallitus päättää, että viran täyttöprosessin käynnistäminen tuodaan erikseen hallituksen käsiteltäväksi alkuvuodesta 2022. 

Päätös

Merkitään, että vs. talousjohtaja Tiia Tamlander ilmoitti olevansa esteelinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Merkitään, että tästä eteenpäin pöytäkirjantarkastajana toimii Jarno Strengell.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.