Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 380 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Kuvaus

Palvelujohtaja/Ruoka- ja puhtauspalvelut
Henkilöstöpäätökset:
§ 32 Rantakylän yhtenäiskoulun palvelutyöntekijän määräaikainen tehtävä, 07.09.2021


Talousjohtaja
§ 10 IT-arkkitehti Topi Karisen oto-korvaus, 02.09.2021
§ 11 Työsuhteen purkaminen koeajalla, 09.09.2021

Talouspäätökset:
§ 24 Muutos asiatarkastajiin ja hyväksyjiin, kasvatus- ja opetuslautakunta, 10.09.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.