Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 388 Lisämäärärahaesitys Otavan opiston asuntolan peruskorjaus

MliDno-2016-1337

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Asuntolan peruskorjaus
Asuntolarakennus on rakennettu vuosisadan alussa ja peruskorjattu viimeisen kerran vuonna 1982. Asuntolarakennuksessa on neljä asuinkerrosta, kellari- ja ullakkokerros. Näistä peruskorjataan kaksi asuinkerrosta (kerrokset kaksi ja kolme) sekä ensimmäisen kerroksen toinen puoli, jossa sijaitsee sauna ja pesutiloja sekä yksi asuinhuone (invahuone). Rakennuksen yhteyteen on tarkoitus rakentaa hissi. Hissin rakentamiseen on haettu ARA:n hissiavustusta.

Kustannukset
Rahoitus ja hankkeen aikataulu
Hankkeen toteutukseen kaupungin investointiesityksessä TA-määrärahat olivat:
TA 2015 100 000 euroa
TA 2016 500 000 euroa
TA 2017 500 000 euroa.
Peruskorjauksen kokonaiskustannusarvio on 1 049 000,00 euroa.

Tilakeskus on pyytänyt avointa hankintamenettelyä käyttäen tarjouksia 9.5.2016 Otavan opiston asuntolan peruskorjauksen rakennus-, LVI- ja sähköurakoista. Hankintailmoitus on julkaistu Hilma-palvelussa  20.5.2016. Tarjoukset tulevat takaisin 13.6 2016 ja ne avataan samana päivänä ja urakkakilpailun tulos viedään jaoston päätettäväksi.

Saadut tarjoukset ja niiden vertailu esitellään tarkemmin kokouksessa.

Hankkeen edullisempien urakkatarjousten pohjalta tarkistettu kustannusarvio on 984 099,00 € (alv 0 %) ilman hissin hankintaa.

Hankkeen kustannukset muodostavat:

rakentaminen   824 399 €
suunnittelu 37 700 €
rakennuttaminen         87 000 €
hankevaraus    35 000 €
  984 099 €

 

Kohteelle on budjetoitu 72 000 € (alv 0 %) talonrakennuksen energiainvestointia, josta avustusta on mahdollista saada 20 % toteutuneista kustannuksista.

Otavan opiston asuntolan peruskorjauksesta saatiin

  • kolme (3) rakennusurakkatarjousta; Rakennusliike V. Mättölä Oy, Rakennustoimisto Aripe Oy ja OW-Asennus Oy
  • kolme (3) LVI-urakkatarjousta; Teknocon Oy, Suomen Talotekniikka Mikkeli Oy ja Caverion Suomi Oy
  • neljä (4) sähköurakkatarjousta; Caverion Suomi Oy, Mikkelin Sähköasennus Oy, Sähkötoimisto Kenttälä Oy ja Sensio Oy

Päätösehdotus

Esittelijä

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Teknisen lautakunnan jaosto päättää hyväksyä Otavan opiston asuntolan peruskorjauksen seuraavat edullisimmat urakkatarjoukset:
•    Rakennusurakka; Rakennusliike V. Mättölä Oy, 577 000, 00 euroa (alv 0 %)
•    LVI-urakka; Suomen Talotekniikka Mikkeli Oy, 159 500,00 euroa (alv 0 %)
•    Sähköurakka; Sensio Oy 87 899,00 euroa (alv 0 %) sekä

myöntää hankkeelle aloitusluvan.

Tarjouksen hyväksymisestä tehty päätös ei vielä muodosta sopimusta, vaan sopimus syntyy vasta sopimisasiakirjan allekirjoituksilla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Talonrakennuspalvelut on kilpailuttanut Otavan opiston asuntolan 4. kerroksen peruskorjauksen.

Kilpailutus on suoritettu avointa hankintamenettelyä käyttäen. Kilpailutettavat urakat ovat olleet rakennus- ja pää- sekä LVI-urakka.

Hankinta ylittää kansallisen kynnysarvon, mutta ei EU-kynnysarvoa. Hankintailmoitus julkaistiin HILMA-ilmoituskanavassa ja tarjouspalvelussa 7.6.2021.

Valintaperusteena on halvin hinta. Laatutekijät on asetettu vähimmäisvaatimuksena tarjoavan yrityksen sekä käytettävän työnjohdon osalta.

Määräaikaan 6.7.2021 kello 10:00 mennessä urakkatarjouksen antoivat seuraavat toimijat:

Rakennusurakka: Rakennusliike V. Mättölä Oy, Rkl Avikainen Oy, LMK Lappeenranta Oy, Rakennus Pilar Oy

LVI-urakka: Caverion Suomi Oy, Teknocon Oy, Suomen Talotekniikka Mikkeli Oy

Urakoiden kilpailutuksen jälkeen hankkeen päivitetty kustannusarvio on 400 000 euroa. Hankkeelle on varattu vuoden 2021 talousarviossa 300 000 euroa ja vuodelta 2020 jäi käyttämättä hankkeen suunnitteluun varattu 50 000 euroa. Hankkeen määrärahat ylittyvät vuoden 2021 osalta noin 100 000 euroa ja hankkeen kokonaiskustannukset noin 50 000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy ehdollisesti seuraavat edullisimmat tarjoukset.

Rakennusurakka: LMK Lappeenranta Oy, 269 500 €.

LVI-urakka: Suomen Talotekniikka Mikkeli Oy, 48 600 €

Hyväksymisen ehtona on, että kaupunginvaltuusto myöntää hankkeelle 100 000 euron lisämäärärahan vuodelle 2021.

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se myöntää 100 000 euron lisämäärärahan investointiprojektille 14100 Otavan opiston asuntolan 4. krs peruskorjaus. Ylitys katetaan investointiohjelman sisällä tehtävällä määrärahasiirrolla. Määräraha siirretään projektilta 10360 Eteläinen aluekoulu.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen selosti asiaa kokouksessa.

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupungin talonrakennuspalvelut on kilpailuttanut Otavan opiston asuntolan 4. kerroksen peruskorjauksen. Hankkeelle on varattu talousarviossa 300 000 euroa vuodelle 2021. Tarjousten saapumisen jälkeen hankkeen tarkennettu kustannusarvio on 400 000 euroa. Päivitetty kustannusarvio ylittää vuoden 2021 talousarvion 100 000 eurolla.

Hankkeelle on ollut varattuna vuoden 2019 investointiohjelmassa suunnittelua varten 50 000 euroa. Suunnittelu on kuitenkin tehty vasta vuonna 2021 projektin toteutumisen varmistuessa, joten hankkeen kokonaiskustannusarvio ylittyy 50 000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää 100 000 euron lisämäärärahan investointiprojektille 14100 Otavan opiston asuntolan 4. krs peruskorjaus. Ylitys katetaan investointiohjelman sisällä tehtävällä määrärahasiirrolla. Määräraha siirretään projektilta 10360 Eteläinen aluekoulu.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle. 

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää 100 000 euron lisämäärärahan investointiprojektille 14100 Otavan opiston asuntolan 4. krs peruskorjaus. Ylitys katetaan investointiohjelman sisällä tehtävällä määrärahasiirrolla. Määräraha siirretään projektilta 10360 Eteläinen aluekoulu.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.