Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 408 Kuntaliiton vaalipiirien kuntapäiväkokoukset 5.10.2021 (lisäpykälä)

MliDno-2021-3628

Valmistelija

 • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntapäivillä vaalipiirien kunnat hyväksyvät vaalipiirin ehdokaslistat valtuuskunnan vaaleja varten. Kuntapäiväkokoukset järjestetään etänä 5.10.2021 Teams-kokouksina. Kaakkois-Suomen vaalipiirin kokous pidetään klo 13.00–13.45

Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat vaalipiirin kuntapäiväkokoukseen. Kunnalla on 1–4 edustajaa. Edustajien määrä määräytyy kunnan asukasluvun mukaan.

 • Kunnasta, jonka asukasluku on 10 000 tai vähemmän, valitaan yksi edustaja.
 • Kunnasta, jonka asukasluku on 10 001–50 000, valitaan kaksi edustajaa.
 • Kunnasta, jonka asukasluku on 50 001–100 000, valitaan kolme edustajaa.
 • Kunnasta, jonka asukasluku on yli 100 000, valitaan neljä edustajaa.
   

Kunnanhallituksen nimeämispäätöksen päivämäärä ja pykälä sekä edustajien ja varaedustajien nimet ja sähköpostiosoitteet tulee ilmoittaa viimeistään 28.9.2021. Kuntien ilmoittamille edustajille lähetetään kokouskutsu ja Teams-linkki oman vaalipiirin kuntapäiväkokoukseen muutamaa päivää ennen kokousta.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus nimeää edustajat ja varaedustajat Kuntapäiväkokoukseen.

Päätös

Edustajiksi Kuntapäiväkokoukseen valittiin

 • Pekka Pöyry, varalle Laura Hämäläinen
 • Satu Taavitsainen, varalle Jarno Strengell
 • Pirkko Valtola, varalle Jenni Oksanen

Tiedoksi

Nimetyt edustajat ja varaedustajat

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.