Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 378 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtajia totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.