Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 383 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos, Kätkyniemen ranta-asemakaava
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos, Särkijärven ranta-asemakaavan muutos
  • Maakuntahallitus 23.8.2021 pöytäkirja
  • Etelä-Savon Koulutus Oy 7.9.2021 pöytäkirja
  • Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 17.9.2021, Harkinnanvaraiset ja muut valtionsouudet ja -avustukset
  • Mikkelin kaupungin suosituskirje, Yhteiskuntatieteellinen koulutus LUT-yliopistoon

   

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

   

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että johtaja-rehtori Harri Jokinen ja sivistysjohtaja Virpi Siekkinen selostivat Otavian asiaa (valtionavustus) kaupunginhallitukselle. 

Merkitään, että johtaja-rehtori Harri Jokinen poistui tämän pykälän jälkeen klo 14.35.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.