Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 391 Haukivuoren Vanhustentalosäätiö sr:n lainatakaus

MliDno-2020-2337

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiia Tamlander, vt. talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi
Susanna Turunen, controller, susanna.turunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on osallisena Haukivuoren Vanhustentalosäätiö sr:ssä, jonka tarkoituksena on tarjota edullisia vuokra-asuntoja ensisijaisesti 60 vuotta täyttäneille haukivuorelaisille eläkeläisille. Asuntoja voidaan tarvittaessa vuokrata myös muille, mikäli ensisijaisia vuokralaisia ei ole riittävästi. Säätiö hallinnoi vuokrattavia kohteita Haukivuorella kolmessa osoitteessa: Suojatie 14-16, Keskustie 64-66 ja Kotipirtti Keskustie 45, joka on yhtenä siipenä hoitokoti Kotikartanon kokonaisuutta. Mikkelin kaupunki on säätiön ainoa osapuoli ja sillä on päätösvalta säätiössä.  

Säätiön hallinnoimat asunnot osoitteissa Suojatie 14-16 ja Keskustie 64-66 vaativat kipeästi kunnostusta. Korjaussuunnitelman mukaan kohteessa Suojatie 13-15 tulee uusia kylpyhuoneet, sähköt ja käyttövesijärjestelmä, jotka ovat teknisen käyttöikänsä päässä. Lisäksi molemmissa kohteissa on tarpeen vaihtaa ikkunat, ovet ja lukot.

Korjaushankkeen kustannusarvio on yhteensä 588 283,40 euroa (sis. alv 24%), josta Suojatie 13-15 osuus on 499 613,40 euroa ja Keskustie 64-66 osuus 88 670,00 euroa.

Haukivuoren Vanhustentalosäätiö sr on kilpailuttanut hankkeiden rahoittamiseksi tarvittavan lainan ja yhtiön hallitus on tehnyt 5.11.2020 päätöksen hyväksyä Kuntarahoitus Oy:n lainatarjouksen seuraavin ehdoin:

 • Luoton määrä: 600 000 euroa
 • Laina-aika: 20 vuotta
 • Lainan korko: 12 kk euribor lisättynä 1,040 %-yksikön marginaalilla.  Marginaali on voimassa 10 vuotta.
 • Laina on nostettava kokonaisuudessaan 31.3.2021 mennessä.

 

Haukivuoren Vanhustentalosäätiö sr esittää Mikkelin kaupungille lainan takaamista omavelkaisena takauksena 100 % lainan pääomasta.

Kaupunginvaltuuston 17.6.2019, § 78 hyväksymien Mikkelin kaupungin konsernirahoitus- ja takausperiaatteiden mukaan kaupunki voi myöntää omavelkaisen tai täytetakauksen tytäryhteisölleen. Takaukseen osallistumista edellytetään myös muilta merkittäviltä osakkeen omistajilta.  Mikkelin kaupunki on Haukivuoren Vanhustentalosäätiö sr:n ainoa osapuoli ja siten myös ainoa takaaja.

Kuntalain 129 § edellyttää kunnan antamalle takaukselle riittävän kattavaa vastavakuutta. Vaadittavien vastavakuuksien ei tarvitse kattaa koko takaukseen liittyvää riskiä, vaan riittää, että ne kattavat kunnan riskien hallinnan näkökulmasta riittävän osan. Myös Mikkelin kaupungin takausperiaatteissa linjataan, että myönnettävälle takaukselle vaaditaan pääsääntöisesti vastavakuudet. Poikkeuksena voivat olla muut kuin rakentamislainan takaukset. Taloudellinen riski huomioiden, Haukivuoren Vanhustentalosäätiö sr:n hakemalle takaukselle on perusteltua vaatia vastavakuus.

Haukivuoren Vanhustentalosäätiö sr:n takaushakemus on päätöspykälän liitteenä. Haukivuoren Vanhustentalosäätiö sr:n hallituksen kokouksen 5.11.2020 pöytäkirjaote, saneeraushankkeiden kustannusarviot sekä kuluerittely ovat kokouksen oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Haukivuoren vanhustentalosäätiö sr:lle Kuntarahoitus Oy:n edellä mainituin lainaehdoin otettavalle 600 000,00 euron lainalle omavelkaisen 100 prosentin takauksen. Takauksesta peritään vuosittain 0,80 prosentin suuruinen takausprovisio, joka lasketaan taatun summan vuoden aikaisesta keskiarvosta. Takauksen edellytyksenä on vastavakuus 80 prosentille lainan pääomasta. 

Takauksen toimeenpanossa ja valvonnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston 17.6.2019, § 78 päättämiä periaatteita sekä EU:n virallisessa lehdessä julkaistussa komission tiedonannossa mainittuja periaatteita valtiontuista takauksina, joita sovelletaan myös kuntien antamiin takauksiin.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se myöntää Haukivuoren vanhustentalosäätiö sr:lle Kuntarahoitus Oy:n edellä mainituin lainaehdoin otettavalle 600 000,​00 euron lainalle omavelkaisen 100 prosentin takauksen. Takauksesta peritään vuosittain 0,​80 prosentin suuruinen takausprovisio,​ joka lasketaan taatun summan vuoden aikaisesta keskiarvosta. Takauksen edellytyksenä on vastavakuus 80 prosentille lainan pääomasta. 

Takauksen toimeenpanossa ja valvonnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston 17.6.2019,​ § 78 päättämiä periaatteita sekä EU:n virallisessa lehdessä julkaistussa komission tiedonannossa mainittuja periaatteita valtiontuista takauksina,​ joita sovelletaan myös kuntien antamiin takauksiin.

Haukivuoren Vanhustentalosäätiö sr:n takaushakemus on päätöspykälän liitteenä. Haukivuoren Vanhustentalosäätiö sr:n hallituksen kokouksen 5.11.2020 pöytäkirjaote,​ saneeraushankkeiden kustannusarviot sekä kuluerittely ovat kokouksen oheismateriaalina.

Päätös

Hyväksyttin.

Valmistelija

 • Tiia Tamlander, vt. talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi
 • Susanna Turunen, controller, susanna.turunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on osallisena Haukivuoren Vanhustentalosäätiö sr:ssä, jonka tarkoituksena on tarjota edullisia vuokra-asuntoja ensisijaisesti 60 vuotta täyttäneille haukivuorelaisille eläkeläisille. Asuntoja voidaan tarvittaessa vuokrata myös muille, mikäli ensisijaisia vuokralaisia ei ole riittävästi. Säätiö hallinnoi vuokrattavia kohteita Haukivuorella kolmessa osoitteessa: Suojatie 14–16, Keskustie 64-66 ja Kotipirtti Keskustie 45, joka on yhtenä siipenä hoitokoti Kotikartanon kokonaisuutta. Mikkelin kaupunki on säätiön ainoa osapuoli ja sillä on päätösvalta säätiössä.  

Säätiön hallinnoimat asunnot osoitteissa Suojatie 14-16 ja Keskustie 64-66 vaativat kipeästi kunnostusta. Korjaussuunnitelman mukaan kohteessa Suojatie 13-15 tulee uusia kylpyhuoneet, sähköt ja käyttövesijärjestelmä, jotka ovat teknisen käyttöikänsä päässä. Lisäksi molemmissa kohteissa on tarpeen vaihtaa ikkunat, ovet ja lukot.

Korjaushankkeen kustannusarvio on yhteensä 588 283,40 euroa (sis. alv 24 %), josta Suojatie 13-15 osuus on 499 613,40 euroa ja Keskustie 64-66 osuus 88 670,00 euroa.

Haukivuoren Vanhustentalosäätiö sr on kilpailuttanut hankkeiden rahoittamiseksi tarvittavan lainan ja yhtiön hallitus on tehnyt 5.11.2020 päätöksen hyväksyä Kuntarahoitus Oy:n lainatarjouksen seuraavin ehdoin:

 • Luoton määrä: 600 000 euroa
 • Laina-aika: 20 vuotta
 • Lainan korko: 12 kk euribor lisättynä 1,040 %-yksikön marginaalilla. Marginaali on voimassa 10 vuotta.
   

Haukivuoren Vanhustentalo sr on esittänyt lainan takaamista omavelkaisena takauksena 100 % lainan pääomasta. Mikkelin kaupunginvaltuusto on 7.12.2020 § 110 myöntänyt edellä mainituin lainaehdoin Kuntarahoitus Oyj:ltä otettavalle 600 000,​00 euron lainalle omavelkaisen 100 prosentin takauksen. Päätöksen mukaan takauksesta peritään vuosittain 0,80 prosentin suuruinen takausprovisio, joka lasketaan taatun summan vuoden aikaisesta keskiarvosta. Takauksen edellytyksenä on vastavakuus 80 prosentille lainan pääomasta. Maanmittauslaitoksen 8.9.2021 (MML/455813/70/2021) ilmoituksen mukaan Haukivuoren Vanhustentalosäätiö sr:n sähköisiä panttikirjoja on tähän mennessä siirretty Mikkelin kaupungille yhteensä 456 966,60 euron arvosta, joka on riiittävä vastavakuus 571 208,25 euron suuruiselle lainalle.

Haukivuoren Vanhustentalosäätiö sr oli alun perin suunnitellut lainan noston keväälle 2021. Kuntarahoitus Oyj:n lainatarjouksen 30.10.2020 mukaan laina tulee olla kokonaisuudessa nostettu 31.3.2021 mennessä. Säätiön asuntojen remonttien alkaminen kuitenkin siirtyi syksylle 2021 ja säätiö neuvotteli alkuvuodesta 2021 Kuntarahoitus Oyj:n kanssa lainaan noston lykkäämisestä myöhempään ajankohtaan. Lainan viimeinen nostoajankohta 31.3.2021 on mainittu asian aiemman käsittelyn esityslistatekstissä ja tältä osin takauspäätöstä tulee päivittää. Kyse on näin ollen aiemmin jo myönnetyn, käyttämättä jääneen takauspäätöksen uusimisesta, jolloin säätiölle taattavan lainan kokonaismäärä ei kasva.

Laina on nyt suunniteltu nostettavaksi loppuvuoden 2021 aikana ja kaupungin tulee toimittaa Kuntarahoitus Oyj:lle uusi takauspäätös. Lainan ehdot säilyvät Kuntarahoituksen alkuperäisen lainatarjouksen mukaisina.

Kuntarahoitus Oyj:n 22.9.2021 päivitetty lainatarjous on oheismateriaalina. Haukivuoren Vanhustentalosäätiö sr:n alkuperäinen takaushakemus liitteineen on asian aiemman päätöspykälän liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se edelleen myöntää Haukivuoren vanhustentalosäätiö sr:lle Kuntarahoitus Oyj:n edellä mainituin lainaehdoin otettavalle enintään 600 000,00 euron lainalle omavelkaisen 100 prosentin takauksen. Takauksesta peritään vuosittain 0,80 prosentin suuruinen takausprovisio, joka lasketaan taatun summan vuoden aikaisesta keskiarvosta. Takauksen edellytyksenä on vastavakuus 80 prosentille lainan pääomasta.

Takauksen toimeenpanossa ja valvonnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston 17.6.2019, § 78 päättämiä periaatteita sekä EU:n virallisessa lehdessä julkaistussa komission tiedonannossa mainittuja periaatteita valtiontuista takauksina, joita sovelletaan myös kuntien antamiin takauksiin.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystä siten, että takauksen ehtona on jatkossa kaupungin edustus säätiön hallituksessa. 

Esittelijän täydennetty esitys hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.