Kaupunginhallitus, kokous 27.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 311 Muut asiat

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi edustajakseen 

  • konsernitarkastajan haastatteluihin Olli Marjalaakson ja Markku Aholaisen
  • viestintäpäällikön haastatteluihin Jyrki Koivikon ja Markku Aholaisen

   

   

   

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.