Kaupunginhallitus, kokous 27.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 303 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 • Jukka Ahtiaisen kansalaisaloite 14.8.2018: Turvetuotanto/Kyyvesi
   
 • Etelä-​Savon sosiaali-​ ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
  -​ hallituksen pöytäkirja 16.8.2018
   
 • Vaalijalan kuntayhtymä
  -​ yhtymäkokouksen pöytäkirja 6.6.2018
   
 • Mikkelin eläkejärjestöjen esitys siitä,​ että Mikkelin kaupunki järjestäisi tanssitiloja eläkeläisille. Esitys oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.