Kaupunginhallitus, kokous 27.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 344 Veroprosentit vuodelle 2016

MliDno-2015-2189

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Laitinen, taloussuunnittelupäällikkö, jari.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntien on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) perusteella ilmoitettava seuraavan tilivuoden veroprosentit verottajalle viimeistään edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä. Veroprosenttipäätöksen perustana on kaupungin nykyinen hyväksytty strategia, tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelma ja kaupunginjohtajan esitys vuoden 2016 talousarvioksi.

Talousarvioesitys on laadittu siten, että kaupunki pitää tuloveroprosentin ennallaan (20 prosenttiyksikköä) ja nostaa kiinteistöveroja 0,1 prosenttiyksikköä (pl. yleishyödyllinen yhteisö ja rakentamaton rakennuspaikka). Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti nostetaan 0,10 prosenttiyksikköä 0,65 prosenttiin, muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti nostetaan 0,10 prosenttiyksikköä 1,20 prosenttiin, yleinen kiinteistöveroprosentti nostetaan 0,10 prosenttiyksikköä 1,30 prosenttiin ja voimalaitosrakennuksen kiinteistöveroprosentti nostetaan 0,10 prosenttiyksikköä 2,60 prosenttiin. Kaupunginvaltuusto hyväksyy veroprosentit kokouksessaan 9.11.2015.

Mikkelin kaupungin vuoden 2016 veroprosentit:

  2015 2016
Kunnallisveroprosentti 20,00 % 20,00 %
     
Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,55 % 0,65 %
Muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,10 % 1,20 %
Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,20 % 1,30 %
Voimalaitosrakennuksen kiinteistöveroprosentti 2,50 % 2,60 %
Yleishyödyllinen yhteisö 0,00 % 0,00 %
Rakentamaton rakennuspaikka 3,00 % 3,00 %

 

 

Kunnallisveroprosentti

Koko maan painotettu keskiarvo on 19,84 % vuonna 2015, jossa oli nousua 0,10 prosenttiyksikköä vuoteen 2014 verrattuna. Vuodesta 2013 vuoteen 2014 veroprosentti nousi keskimäärin 0,36 %. Etelä-Savon keskimääräinen tuloveroprosentti on 20,74 % vuonna 2015, jossa nousua on 0,13 prosenttiyksikköä vuoteen 2014 verrattuna. Mikkelin kaupunki säilyttää kunnallisveroprosentin vuoden 2015 tasolla tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman mukaisesti.

Kiinteistöveroprosentit

Kunnat voivat päättää kiinteistöveroprosenteista seuraavalla vaihteluvälillä:

 • Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,37 % - 0,80 %
 • Muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,80 % - 1,55 % (voi olla enimmillään 0,6 prosenttiyksikköä suurempi kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentti)
 • Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,80 % - 1,55 %
 • Voimalaitosrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,80 % - 2,85 %
 • Yleishyödyllinen yhteisö 0,00 % - 1,55 %
 • Rakentamaton rakennuspaikka 1,00 % - 3,00 %

Kiinteistöverojen nostaminen 0,10% prosenttiyksiköllä tuo Mikkelille lisää verotuloja noin 2,1 milj. euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa tuloveroprosentiksi 20,00 % vuodelle 2016.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto vahvistaa seuraavat kiinteistöveroprosentit vuodelle 2016:

 • Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,65 %
 • Muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,20 %
 • Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30 %
 • Voimalaitosrakennusten kiinteistöveroprosentti 2,60 %
 • Yleishyödyllinen yhteisö 0,00 %
 • Rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %

Esitys kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Asian käsittelyä jatketaan 27.10.2015 pidettävässä kokouksessa.

Merkitään, että Kati Kähkönen, Jari Laitinen ja Timo Talo saapuivat kokoukseen tämän pykälän aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus jatkaa asian käsittelyä.

Päätös

Asian käsittelyä jatketaan maanantaina 2.11.2015 pidettävässä kokouksessa.

Merkitään, että kaupunginhallitus käsitteli §:t 344 - 345 samanaikaisesti.