Kaupunginhallitus, kokous 26.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 351 Vastine markkinaoikeudelle, Processing Finland Oy:n valitus

MliDno-2015-2057

Valmistelija

  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Processing Finland Oy on jättänyt markkinaoikeudelle valituksen kaupunginhallituksen 15.8.2016 päätöksestä § 278 Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, urakkatarjousten hyväksyminen ja aloituslupa.

Valituksessa pyydetään, että markkinaoikeus ensisijaisesti kumoaa valituksenalaisen päätöksen, niin että valittajan antama tarjous hyväksytään voittaneeksi tarjoukseksi ja hankintayksikkö velvoitetaan korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut. Mikäli hankintamenettelyä ei määrätä korjattavaksi, niin toissijaisesti hankintayksikkö velvoitetaan korvaamaan valittajalle hyvitysmaksuna 39 470 euroa sekä oikeudenkäyntikulut.

Vaatimusten perusteena on, että voittaneen tarjoajan yritys, Suomen Allaslaite Oy toiminut hankkeen suunnittelijana ja on näin ollen voinut saada sellaista tietoa, jota muilla menettelyyn osallistuneilla tarjoajilla ei ole ollut. Toissijaisena perusteena on, että valittaja epäilee, ettei voittaneen tarjoajan antamalla urakkahinnalla ole mahdollista suorittaa kaikkea sitä mitä tarjouspyynnössä on edellytetty.

Markkinaoikeudelle annettava vastine on liitteenä.Vastineessa mainitut liiteasiakirjat ovat nähtävillä kaupunginhallituksen kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa oheisen vastineen markkinaoikeudelle asiassa dnro 016/475.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Markkinaoikeus