Kaupunginhallitus, kokous 26.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 345 Varhainen ja tehostettu tuki, uudelleensijoitus

MliDno-2016-2023

Valmistelija

  • Heidi Lepistö, työsuojelupäällikkö, Heidi.Lepisto@mikkeli.fi

Kuvaus

YT-neuvottelukunta 19.9.2016 § 11
Henkilöstöpalveluissa on valmisteltu Varhainen ja tehostettu tuki, uudelleensijoituksen ohjetta. Ohje korvaa kaupunginhallituksen 26.10.2009 § 483 hyväksymän Mikkelin kaupungin Aktiivinen varhainen välittäminen ja uudelleensijoituksen ohjeen. Varhainen ja tehostettu tuki, uudelleensijoitusohje on käsitelty kaupungin johtoryhmässä 12.9.2016 ja käsitellään työsuojelutoimikunnassa 26.9.2016.

Liite

Esitys: 
YT-neuvottelukunta esittää kaupunginhallitukselle Varhainen ja tehostettu tuki, uudelleensijoitusohjeen merkitsemistä tiedokseen ja että ohje tulisi voimaan 1.10.2016 esittää samalla kumottavaksi Aktiivinen varhainen välittäminen ja uudelleensijoituksen ohjeen.

Ohjetta esittelee Heidi Lepistö.

Ilm:
Kaupunginhallitus                

Päätös: 
Varhainen ja tehostettu tuki, uudelleensijoitusohjeen kohta: Työterveysneuvottelut järjestetään aina Etelä-Savon työterveys Oy:n Mikkelin toimipisteessä, korjataan ja korvataan tekstillä: Työterveysneuvottelut järjestetään aina Mikkelin kaupungille työterveyspalveluita tuottavan toimijan Mikkelin toimipisteessä.

YT-neuvottelukunta vie kaupunginhallitukselle tiedoksi Varhainen ja tehostettu tuki, uudelleensijoitusohjeen niin, että ohje tulisi voimaan 1.10.2016.

________________

Kaupunginhallitus 26.9.2016 § 345

Liitteenä YT-neuvottelukunnan päätöksen mukainen Varhainen ja tehostettu tuki, uudelleensijoitusohje.

Työsuojelutoimikunta käsittelee ohjetta kokouksessaan 26.9.2016 klo 12.00.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi henkilöstöpalveluiden valmisteleman Varhainen ja tehostettu tuki, uudelleensijoitusohjeen. Ohje astuu voimaan 1.10.2016.

Lisäksi kaupunginhallitus kumoaa 26.10.2009 § 483 hyväksytyn Aktiivinen varhainen välittäminen ja uudelleensijoitusohjeen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Henkilöstöpalvelut, joka huolehtii ohjeen tiedottamisesta