Kaupunginhallitus, kokous 26.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 343 Timo Talon määrääminen sosiaali- ja terveysjohtajaksi

MliDno-2016-1579

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Sosiaali- ja terveysjohtaja Maria Närhinen on lähettänyt seuraavan sisältöisen kirjeen: 

"Minut on valittu terveysvalvonnan johtajan määräaikaiseen virkaan 1.10.2016 alkaen.

Ilmoitan, että irtisanoudun sosiaali- ja terveysjohtajan virasta niin, että viimeinen virassaolopäivä on 30.9.2016." 

Mikkelin kaupungin hallintosäännön §:n 54 mukaisesti eron toimialajohtajalle myöntää kaupunginhallitus.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää Maria Närhiselle eron Mikkelin seudun sosiaali- ja terveysjohtajan virasta 1.10.2016 lukien.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Maria Närhinen on irtisanoutunut sosiaali- ja terveysjohtajan virasta 1.10.2016 alkaen.

Hallintopäällikkö Timo Talo on antanut suostumuksensa vt. sosiaali- ja terveysjohtajan virkaan 1.10. - 31.12.2016 väliseksi ajaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää määrätä vt. sosiaali- ja terveysjohtajan virkaan (vakanssi nro 6826) suostumuksellaan hallintopäällikkö Timo Talon (180668-) ajalle 1.10. - 31.12.2016. Virkasuhteessa noudatetaan KVTES:siä. Hinnoittelukohta on 99TAE010 ja työaika on toimistotyöaika 36,25 tuntia/viikko. Tehtäväkohtainen palkka on 7102,57 euroa/kk. Lisäksi hänelle maksetaan puhelinetu 20 euroa/kk. Henkilökohtaista lisää ei makseta ko. ajalta, johon Timo Talo on antanut suostumuksensa.

Palkkaus tehtävän osalta maksetaan kustannuspaikalta 140236101, lautakunta.

Samalla Timo Talo vapautetaan vastaavaksi ajaksi hänen hallintopäällikön vakanssilta (vakanssi nro 320).

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Timo Talo, Sari Takkinen, henkilöstöpalvelut, Anne Nurminen, Kunnan Taitoa Oy/palkanlaskenta