Kaupunginhallitus, kokous 26.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 346 Sosiaali- ja terveystoimen paikallisten sopimusten irtisanominen 31.12.2016

MliDno-2016-2022

Valmistelija

  • Heli Huopainen, henkilöstöjohtaja, heli.huopainen@mikkeli.fi

Kuvaus

YT-neuvottelukunta 19.9.2016 § 10
Mikkelin kaupungilla on seuraavat paikalliset sopimukset jotka tulee irtisanoa 1.10.2016 alkaen:

  • Tutorointi–korvauksen maksaminen lääkäreille
  • Mikkelin kaupungin seudullisen sosiaali- ja terveystoimen Mikkelin palvelutuotantoyksikön palveluksessa työskentelevien lääkäreiden palkkauksesta
  • Palvelussuhteen ehdot seudullisessa sosiaalipäivystyksessä
  • Työvuoron pituus jaksotyössä akuuttisairaalan ja hoivan osastoilla, vanhainkodeissa, Anttolan palvelukeskuksessa ja vuorohoitoa antavissa ryhmäperhepäiväkodeissa

Esitys:           
YT-neuvottelukunta esittää kaupunginhallitukselle, että sosiaali- ja terveystoimen osalta tehdyt paikalliset sopimukset irtisanotaan 1.10.2016 lukien niin, että ne päättyvät 31.12.2016.

Ilm:
Kaupunginhallitus                  

Päätös:
Mikkelin kaupunki työnantajana irtisanoo yllä luetellut sopimukset päättymään 31.12.2016.

________________________

Kaupunginhallitus 26.9.2016 § 346

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

YT-neuvottelukunta esittää kaupunginhallitukselle, että sosiaali- ja terveystoimen osalta tehdyt paikalliset sopimukset irtisanotaan 1.10.2016 lukien niin, että ne päättyvät 31.12.2016.

Irtisanottavat sopimukset ovat seuraavat:

  • Tutorointi–korvauksen maksaminen lääkäreille, kh 31.8.2009 § 400
  • Mikkelin kaupungin seudullisen sosiaali- ja terveystoimen Mikkelin palvelu-tuotantoyksikön palveluksessa työskentelevien lääkäreiden palkkauksesta, kh  22.12.2008 § 645 
  • Palvelussuhteen ehdot seudullisessa sosiaalipäivystyksessä, kh 31.3.2008 § 168
  • Työvuoron pituus jaksotyössä akuuttisairaalan ja hoivan osastoilla, vanhain-kodeissa, Anttolan palvelukeskuksessa ja vuorohoitoa antavissa ryhmäperhepäiväkodeissa, kh 7.1.2003 § 10

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimi, henkilöstöpalvelut