Kaupunginhallitus, kokous 26.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 348 Rakennuttajapäällikön viran kelpoisuuden muuttaminen ja palkan määräytyminen

MliDno-2016-1994

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Rakennuttajainsinöörin/-arkkitehdin (vakanssi 5764) avoimen viran nimike muutetaan rakennuttajapäälliköksi. Rakennuttajapäällikkö toimii jatkossa tilahankkeet-tuotevastuualueen esimiehenä ja vastaa toimitilojen suunnitteluttamisesta ja rakennuttamisesta yhteistyössä eri hallintokuntien ja muiden vuokralaisten kanssa.

Nimikemuutoksella ja rekrytoinnilla vahvistetaan tilakeskuksen rakennuttamisen- ja suunnittelun prosessin hallintaa, toiminnan johtamista ja lisättyä työmaiden valvontaresurssia. Rakennuttamispalvelut tuotetaan itse tai ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Tilakeskus jakaantuu kolmeen tuotevastuualueeseen, jota kutakin johtaa päällikkötasoinen esimies. Tällä hetkellä tilahankkeet-tuotevastuualueella ei ole erillistä esimiestä, vaan rakennuttajien ja suunnittelijoiden lähiesimies on kiinteistöjohtaja. Tuotevastuualueen esimiehen ratkaisuvalta on määritetty teknisen toimialan toimintasäännössä.

Kaupunginhallitus on 21.12.2009 § 561 hyväksynyt rakennuttajainsinööri/-arkkitehdin viran kelpoisuudeksi AMK-rakennusinsinöörin tai aikaisemman rakennusinsinöörin tutkinnon tai rakennusarkkitehdin tutkinnon. Rakennuttajapäällikön viran kelpoisuus esitetään muutettavaksi: Rakennusinsinöörin (AMK) tai aikaisempi rakennusinsinöörin tutkinto tai rakennusarkkitehdin (AMK) tutkinto.

Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtospimus, 50101011/palkkaryhmä III. Tehtäväkohtainen palkka 3345,99 euroa/kk (pisteet 77, kh 14.12.2015 liite 4).

Työaika on 36,25 h/vko.

Henkilöstöpalveluiden lausunto:
Henkilöstöpalvelut toteaa nimikemuutoksen vastaavan uutta tehtävänkuvaa ja puoltaa tehtyä esitystä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä virkaan esitetyt muutokset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Henkilöstöpalvelut, Tilakeskus