Kaupunginhallitus, kokous 26.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 340 Otto-oikeus/lautakuntien/Viranhaltijoiden päätökset

Kuvaus

Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:

  • Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 19.8.2016
  • Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 19.8.2016
  • Tekninen lautakunta 13.9.2016

Saatavien poistot ja asiakasmaksuasiat 2016, talouspäätökset (eri hallintokunnat), hallintojohtaja:

  • 7.9.2016 § 42

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.