Kaupunginhallitus, kokous 26.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 347 Kiinteistöpäällikön kelpoisuusvaatimuksen muutos

MliDno-2016-1999

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on 19.12.2000 § 157  hyväksynyt kiinteistöpäällikön viran (vakanssi 192) kelpoisuusvaatimukseksi ”Soveltuva ammattikorkeakoulun insinööritutkinto tai aikaisempi insinöörin tutkinto tai rakennusarkkitehdin tutkinto”.

Kiinteistöpäällikön virkaa on hoitanut viransijainen, kiinteistöpäällikön siirtyessä tilakeskuksen johtajaksi. Jani Koikkalainen on määrätty suostumuksensa mukaisesti hoitamaan kiinteistöpäällikön avoinna olevaa virkaa määräaikaisena 9.3.2016 alkaen siihen saakka, kunnes virka täytetään pysyvästi. Virka on jätetty täyttämättä tilakeskuksen johtajan (siirtyi kiinteistöpäällikön tehtävään) koeajasta johtuen. Tilakeskus jakaantuu kolmeen tuotevastuualueeseen, jota kutakin johtaa päällikkötasoinen esimies. Kiinteistöpäällikkö vastaa rakennusten ylläpidosta, kunnossapidosta, hoidosta, alueiden hoidosta, jätehuollosta sekä energia- ja vesihuollosta.

Ennen uuden rekrytoinnin aloittamista on tarpeen muuttaa viran kelpoisuusvaatimusta, koska rakennusarkkitehdin tutkinto on nykyisin ammattikorkeakoulututkinto.

Henkilöstöpalveluiden lausunto:
Henkilöstöpalveluilla ei ole huomauttamista esitettyn viran kelpoisuusehtojen muuttamiseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että kiinteistöpäällikön kelpoisuusvaatimus muutetaan muotoon: Soveltuva insinööritutkinto (AMK) tai aikaisempi insinöörin tutkinto tai rakennusarkkitehdin (AMK) tutkinto.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tilakeskus, Henkilöstöpalvelut