Kaupunginhallitus, kokous 26.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 341 Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n ja Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n konsernitavoitteiden toteutuminen ja ajankohtaiset aiheet

MliDno-2016-791

Valmistelija

 • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus kutsuu konserniyhteisöjen johtoa kuultavaksi talousarvion 2016 mukaisesti.  Mikkelin kaupungin tytäryhteisöjen tavoitteet määritellään vuosittain kaupungin talousarviossa. Yhteisöjen tavoitteet valmistellaan yhteistyössä yhteisön kanssa. Konsernitavoitteiden toteutumisesta raportoidaan vuosittain siten, että kaupungin seuraavan vuoden talousarvion tavoitteiden määrittelyssä voidaan huomioida kuluvan vuoden tavoitteiden toteutuminen. Valtuusto arvioi konsernin tavoitteiden toteutumista vuosittain tilinpäätöksissä. Kaupunginhallitus antaa konsernitilinpäätöksen yhteydessä tiedot kaupunginvaltuustolle konsernin toiminnasta ja taloudesta. Tavoitteiden toteutumisen arviointi perustuu konsernin toiminnasta ja taloudesta saatuihin tietoihin.

Kiinteistökehitys Naistinki Oy:lle asetetut tavoitteet vuosille 2015-2018 talousarviokirjan 2016 mukaisesti:

 • Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n strategiset tavoitteet ovat talouden tasapainottaminen, markkinoinnin kehittäminen yhteistyössä kehitysyhtiön kanssa ja 1-3 uuden aluehankkeen käynnistäminen, joilla voidaan lisätä Mikkelin toimitilatarjontaa ja tukea elinkeinoelämän virkistymistä.
 • Yhteistyössä kehitysyhtiön kanssa pyritään toteuttamaan myös muita hankkeita, jotka toteuttavat yhtiön talouden tasapainottamistavoitetta sekä lisäävät ja monipuolistavat kaupungin elinkeinoelämää.
 • Yhtiön nykyisen kiinteistöomaisuuden korjausvelkaa tulee pienentää.
 • Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n kanssa tehdyn palvelusopimuksen mukaan Naistinki vastaa Oppilaitoskiinteistöjen hallinnosta ja kehittää sen omistamaa kiinteistöomaisuutta.
 • Investoinnit vuonna 2016 kohdistuvat kaupungin strategisesti tärkeiden yritysten kehittymisedellytysten turvaamiseen ja kiinteistökannan korjaustöihin.

Talousarviossa asetetut taloudelliset tavoitteet vuodelle 2016:

 • Liikevaihto 4,4 milj. euroa
 • Tilikauden voitto/tappio 200 000 euroa
 • Investoinnit 8 milj. euroa
 • Henkilöstö: vakituinen 5

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:lle asetetut tavoitteet vuosille 2015-2018 talousarviokirjan 2016 mukaisesti:

 • Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy toteuttaa investointiohjelmaa, joka on laadittu yhdessä Etelä-Savon Koulutus Oy:n kanssa ottaen huomioon koulutusjärjestelmässä ennakoidut muutokset. Investointien vaikutus rahoitusmenoihin on huomioitu vuokrasopimuksissa.
 • Yhtiön tavoitteena on tehdä vuosittain nollatulos, koska yhtiön tavoitteena ei ole tuottaa voittoa eikä toisaalta ole tarkoitus maksaa veroa tuloksesta.
 • Koulutuskäytöstä vapautuville tiloille pyritään löytämään uutta käyttöä mahdollisimman nopeasti ja siten turvaamaan yhtiön taloudellinen tilanne.
 • Lähivuosien suurimpana tavoitteena on uudistaa entinen maatalousoppilaitos, Otavan koulutila asumisen, maatalouden harjoittamisen ja yritystoiminnan monipuoliseksi keskittymäksi.

Talousarviossa asetetut taloudelliset tavoitteet vuodelle 2016:

 • Liikevaihto 3,8 milj. euroa
 • Tilikauden voitto/tappio: 0 euroa
 • Investoinnit: 2 milj. euroa
 • Henkilöstö: vakituinen 1

Kokouksessa asiaa selostavat Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n hallituksen puheenjohtaja Harri Kivinen, Oppilaitoskiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mauri Ruuth ja yhtiöiden toimitusjohtaja Kyösti Ylijoki

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi kokouksessa kuultavan selostuksen.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n hallituksen puheenjohtaja Harri Kivinen ja Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mauri Ruuth sekä ko. yhtiöiden toimitusjohtaja Kyösti Ylijoki selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.