Kaupunginhallitus, kokous 26.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 342 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokousaikataulu ajalle 10.10.2016 - 23.1.2017

MliDno-2015-2398

Kuvaus

Kaupunginhallitus päätti 9.5.2016 § 179 ja kaupunginvaltuusto 23.5.2016 § 56 omista kokousaikatauluistaan syksylle 2016. Nyt on nähty tarkoituksenmukaiseksi Etelä-Savon sosiaali- ja terveystoimen kuntayhtymän talousarviovalmisteluaikataulusta johtuen ja kaupungin omien toiminnallisten muutoksista aiheutuvien talouslaskelmien varmistamiseksi siirtää kaupunginvaltuuston talousarvion hyväksyminen joulukuulle 2016. Samalla esitetään muuttavaksi talousarvion valmisteluaikataulua kaupunginhallituksen kokousten osalta. Koska kaupungin tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän marraskuun 17. päivänä tulovero- ja kiinteistöprosentin suuruus, veroprosentista päätettäisiin edelleen maanantaina 14.11.2016.

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen kokouksista on kaupunginkansliassa laadittu muutosehdotus kokousaikatauluksi ajalle 10.10.2016 - 23.1.2017

Aikatauluehdotus on seuraava:

Kvalt
klo 18.00

 

Khall
klo 15.00

 

10.10.2016

 

 

 

   

31.10.2016

 
   

7.11.2016

Veroprosentti

14.11.2016

klo 12.00
Veroprosentti

   
   

21.11.2016

klo 13.00
TA:n käsittely

   

22.11.2016

klo 13.00
TA:n käsittely

   

28.11.2016

klo 13.00
TA:n käsittely

   

12.12.2016

Tarvittaessa

19.12.2016

klo 12.00
TA:n käsittely

   
   

16.1.2017

 

23.1.2017

     

 

Aikatauluun voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia. Kaupunginhallitus kokoontuu tarvittaessa kokouksiinsa tai seminaareihin myös muina aikoina.

Kaupunginhallituksen kokoukset alkavat klo 15.00, paitsi 21.11., 22.11. ja 28.11.2016,  jolloin kokoukset aloitetaan klo 13.00.

Kaupunginvaltuuston kokoukset alkavat klo 18.00, paitsi 14.11.2016 ja 19.12.2016, jolloin kokoukset aloitetaan klo 12.00.

Kuntalain 54 §:n 1 ja 2 momentissa valtuuston kokoontumisesta todetaan seuraavaa: ”Valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.

Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.”

Mahdollisista muista valtuuston seminaareista sovitaan erikseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä edellä esitetyn kokousaikataulun ja päättää kaupunginhallituksen kokousten alkamisajasta.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää pitää valtuuston kokoukset:

- ma 10.10.2016
- ma 14.11.2016
- ma 19.12.2016
- ma 23.1.2017

ja että valtuusto kokoontuu tarpeen mukaan kuntalain 54 §:ssä mainitulla tavalla. Kokoukset aloitetaan klo 18.00, paitsi 14.11.2016 ja 19.12.2016, jolloin kokoukset aloitetaan klo 12.00.

Mahdollisista muista valtuuston seminaareista sovitaan erikseen.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi edellä esitetyn aikataulun siten muutettuna, että

- kaupunginhallituksen kokous 17.10.2016 klo 15.00
- kaupunginhallituksen kokous 31.10.2016 klo 13.00
- kaupunginhallituksen kokous 7.11.2016 klo 13.00
- info valtuustolle kaupungin hallintorakenneuudistuksesta 10.10.2016 klo 16.00 - 17.30
- info valtuustolle asuntomessuista 23.1.2017 klo 16.00 - 17.30