Kaupunginhallitus, kokous 26.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 344 Henkilökohtaisten lisien täydentäminen/KVTES

MliDno-2016-2001

Valmistelija

  • Heli Huopainen, henkilöstöjohtaja, heli.huopainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan työnantajan on käytettävä harkinnanvaraisiin henkilökohtaisiin lisiin vähintään 1,3 % laskettuna kunnan palveluksessa olevan KVTES:n piiriin kuuluvan henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen yhteismäärästä. Jos palkkahinnoitteluliitteen soveltamispiiriin kuuluu vähintään 30 henkilöä, työnantajan on käytettävä tämän henkilöstön harkinnanvaraisiin lisiin vähintään 1,3 % heidän yhteenlasketusta tehtäväkohtaisten palkkojen palkkasummasta. Tarkistus suoritetaan vuosittain.

Toukokuun 2016 (raporttipäivä 31.5.2016) mukaisten palkkojen tarkistusajon mukaan on huomattu, että liitteissä  3 Terveydenhuollon henkilöstö, 4 Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö,  5  Päivähoidon henkilöstö ja liitteessä 6 ruokapalveluhenkilöstö, on vajausta. Liitteessä 3 vajaus on 1.998,39 euroa, liitteessä 4 vajaus on 2.393,81 euroa, liitteessä 5 vajaus on 2.012,22 euroa ja 6 vajaus on 48,10 euroa.

Toimialoilta on pyydetty esitykset henkilökohtaisten lisien saajiksi elokuun loppuun 2016.  Summat on suunnattu hallintoyksiköihin siten, että korotuksia tehdään kunkin liitteen sisällä niissä henkilöstöryhmissä, joissa harkinnanvaraisten lisien käyttö on ollut vähäisintä. Hallintoyksiköitä on pyydetty toimittamaan henkilöstöpalveluihin korotuksia koskevat esityksensä siten, että niitä määriteltäessä on käytetty kaupungissa käytössä olevaa henkilökohtaisen työsuorituksen arviointimenettelyä. Korotusten kustannusvaikutukset palkkasivukustannuksineen ovat vuoden 2016 loppuun noin 24.700 euroa ilman työaikakorvauksia.

Vuoden 2017 kustannus 42.500 euroa ilman työaikakorvauksia. Esityksissä on huomioitu myös jo olemassa olevat henkilökohtaiset harkinnanvaraiset lisät. Mikkelin kaupungilla sovitun käytännön mukaan minimisumma henkilökohtaiselle harkinnanvaraiselle lisälle on 20 euroa, mutta jos ko. lisää jo saa, voi esitys korotuksesta olla alle 20 euron. Henkilökohtaisen työsuorituksen arvio edellyttää kaupungin yhtäjaksoista työskentelyä vähintään puolen vuoden ajalta.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että henkilökohtaisia harkinnanvaraisia lisiä korotetaan 1.10.2016 lukien KVTES:n liitteissä 3, 4, 5 ja 6 siten, että KVTES:n vähimmäismäärät täyttyvät. Korotukset suunnataan edellä todetulla tavalla sekä oheismateriaalissa esitetyllä tavalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että henkilökohtaisia harkinnanvaraisia lisiä korotetaan 1.10.2016 lukien KVTES:n liitteissä 3, 4, 5 ja 6 siten, että KVTES:n vähimmäismäärät täyttyvät. Korotukset suunnataan edellä todetulla tavalla sekä oheismateriaalissa esitetyllä tavalla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Henkilöstöpalvelut, tulosalueiden esimiehet, Kunnan Taitoa Oy