Kaupunginhallitus, kokous 26.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 134 Nuorisovaltuuston aloite, luottamushenkilöiden palkkiosäännön muutos

MliDno-2018-660

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Nuorisovaltuusto on lähettänyt kaupunginhallitukselle seuraavan aloitteen:

"Luottamushenkilöiden palkkiosäännön muutos

Mikkelin kaupungin hallintosäännön V-osassa luottamushenkilöiden palkkiosäännössä todetaan seuraavaa:
162 § Kokouspalkkiot

Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:

  1. Kaupunginvaltuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaosto, 115  €
  2. Lauta- ja johtokunnat, näiden jaostot sekä toimikunnat, 95 €
  3. Nuorisovaltuusto, oppilasjäsenet opetustoimen toimielimissä, 34 €
  4. Nuorisovaltuutetun tai oppilasjäsenen osallistuessa muiden toimielinten kokouksiin on palkkio, 34 €
  5. Muut toimielimet sekä työryhmät, 68 €

Nuorisovaltuusto saa korvausta vain kokouksistaan, ei valmistelevista kokouksista, muihin työryhmiin osallistumisesta (mm. kävelyn ja pyöräilyn edistäminen, ehkäisevä päihdetyö, LAPE-muutosohjelman työryhmät) eikä tapahtumien suunnittelusta ja toteutuksesta. Nuvatyötä tehdään paljon ilman palkkioita.

Nuorisovaltuutetut ovat pääsääntöisesti täysipäiväisiä koululaisia tai opiskelijoita eli luottamustointa hoidetaan muiden päivittäisten velvollisuuksien ohella.

Uuden kuntalain 26 § mukaan nuorisovaltuustolla on lakisääteinen asema kunnan hallinnossa. Palkkioiden kategorisoiminen siten, että nuoret ovat eriarvoisessa asemassa, herättää hämmästystä. Mikkeli voisi olla suunnannäyttäjä linjaamalla palkkiosäännön tasapuoliseksi nuoria syrjimättä, arvokirjaan nostettua yhdenvertaisuutta edistäen.

Nuorisovaltuusto esittää kaupunginhallitukselle, että nuorten luottamushenkilöiden palkkiota korotetaan vastaamaan muiden vastaavien toimielinten kokouspalkkioita, minimitasolle 68 €/kokous ja puheenjohtajalle vastaavien ryhmien puheenjohtajan palkkio."

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi ja ottaa nuorisovaltuuston esityksen huomioon tulevissa hallintosääntömuutoksissa.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Nuorisovaltuusto/Mervi Hotokka

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.