Kaupunginhallitus, kokous 26.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 137 Muut asiat

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi

  • Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkuntien kuntakokoukseen 5.4.2018 klo 14.00 Nenonpeltoon Pieksämäelle edustajiksi Pekka Pöyryn, Markku Aholaisen, Juha Vuoren ja Maria Närhisen.
     
  • hallintosäännön valmisteluryhmään kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajat, Liisa Ahosen, Minna Pöntisen ja hallintojohtaja Ari Liikasen. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että valmisteluryhmän esitystä käsitellään kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa 7.5.2018.

Merkittiin tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenten terveiset vierailusta Ristiinassa aluejohtokunnan kutsusta 22.3.2018.

Kaupunginhallitus keskusteli ajankohtaisista edunvalvonta-asioista.

Merkitään, että Soile Kuitunen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.