Kaupunginhallitus, kokous 26.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 136 Kirjallinen kysymys kaupunginhallitukselle

MliDno-2018-667

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuustoryhmien puheenjohtajat ja valtuutetut jättivät kaupunginhallitukselle seuraavan kirjallisen kysymyksen:

"Mikkelin kaupungilla on vastuu ihmisten perusoikeuksien toteuttamisesta ja laajemminkin hyvinvointiyhteiskunnan turvaamisesta.

Mikkelin kaupunki on siirtänyt järjestämisvastuun sosiaali- ja terveyspalveluista Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymälle (Essote). Mikkeli kuitenkin edelleen vastaa tehtäviensä rahoituksesta, ja maksaa 180 miljoonaa euroa vuodessa Essotelle siitä, että se huolehtii mikkeliläisille järjestettävien palvelujen ja muiden toimenpiteiden saatavuudesta, tarpeesta, määrästä ja laadusta, tuottamistavasta, tuottamisen valvonnasta ja viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä.

Mikkeliläisiltä asukkailta on vuoden 2017 ja 2018 aikana tullut runsaasti palautetta siitä, että he eivät saa lääkärin vastaanottoaikaa perusterveydenhuoltoon. On ollut kyse useiden viikkojen, jopa kuukausien viive lääkärin vastaanottoajoissa. Myös mielenterveyspalveluita ja saattohoitoa/palliatiivista hoitoa tarvitsevien palvelupuutteista tulleet palautteet ovat todella vakavia.

Mikkelin keskussairaalan yhteispäivystys on ollut usein todella ruuhkautunut, ja odotusajat päivystyksessä ovat venyneet kohtuuttomiksi.

Edellä olevan perusteella ja Mikkelin kaupungin hallintosäännön 131 §:ään viitaten esitämme kaupunginhallitukselle vastattavaksi seuraavat kysymykset:

Miten kaupunginhallitus aikoo huolehtia siitä, että Essoten perusterveydenhuollon ja psykiatrian lääkäripalvelut sekä saattohoito/palliatiivinen hoito ym. palvelut järjestetään määrällisesti ja laadullisesti Mikkelin kaupungin väestöntarpeita vastaavasti lainsäädännön edellyttämällä tavalla?

Miten kaupunginhallitus aikoo seurata mikkeliläisten tyytyväisyyttä Essoten palveluihin, palveluiden laatua ja mikkeliläisten yhdenvertaisuuden toteutumista Essoten palveluiden käyttäjinä?

Mikkelissä 19.3.2018

Satu Taavitsainen, SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja
Pekka Pöyry, Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja
Armi Salo-Oksa, Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja
Veli Liikanen, Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja
Jussi Marttinen, Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja
Liisa Ahonen, Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja

Hannu Tullinen, Raine Lehkonen, Marita Hokkanen,
Ulla Leskinen, Tapani Korhonen, Markku Aholainen,
Seija Kuikka, Jatta Juhola, Paavo Barck,
Jarno Strengell, Jaana Vartiainen, Petri Tikkanen,
Hanne Vainio, Jenni Tissari, Vesa Himanen,
Heli Kauppinen, Nina Jussi-Pekka, Kerttu Hakala,
Mikko Siitonen, Minna Pöntinen, Pekka Heikkilä,
Liisa Pulliainen, Noora Ruuth, Kirsi Olkkonen,
Petri Pekonen, Juha Vuori, Hannu Toivonen,
Tiina Elkharam, Päivi Ylönen, Soile Kuitunen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi kysymykset tiedoksi ja edellyttää kaupunginhallituksen antavan vastaukset kysymyksiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee kysymykset tiedoksi ja edellyttää Essote omistajaohjauksen yhdyshenkilö Maria Närhisen valmistelemaan vastaukset kaupunginhallituksen kokoukseen 16.4.2018.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Essote omistajaohjauksen yhdyshenkilö Maria Närhinen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.