Kaupunginhallitus, kokous 26.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 • Etelä-​Savon maakuntaliitto
  -​ maakuntahallituksen pöytäkirja 19.2.2018
   
 • Etelä-​Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä
  -​ hallituksen pöytäkirjat 21.2.2018 ja 6.3.2018
   
 • Etelä-​Savon sosiaali-​ ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
  -​ hallituksen pöytäkirja 15.3.2018
  -​ valtuuston pöytäkirja 15.3.2018
   
 • Vaalijalan kuntayhtymä
  -​ hallituksen pöytäkirja 21.3.2018
   
 • Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018
   
 • Pohjois-​Savon elinkeino-​,​ liikenne-​ ja ympäristökeskus järjestää Itä-​Suomen liinenneturvallisuusfoorumin to 31.5.2018 klo 9-​15 Kuopiossa. Aiheina mm. maakuntauudistuksen tilanne ja uusi liikennelaki. Tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä tai virtuaaliyhteyden kautta. Alustavat ilmoittautumiset 15.4.2018 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.