Kaupunginhallitus, kokous 26.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Haukivuoren päiväkoti

MliDno-2018-631

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Tilapalvelut on yhteistyössä Mikalon kanssa valmistellut Haukivuoren uuden päiväkodin rakennuttamista. Hanke korvaa Haukivuorella Luhtitiellä sijaitsevat Mikalolta vuokratut päiväkotitilat.

Vuokrauksen pääperiaatteet

Päiväkodin omistaja ja vuokranantaja on Mikalo Oy.

Päiväkodin vuokralainen on vuokraus- ja käyttöpalvelut, joka edelleen vuokraa kiinteistön varhaiskasvatukselle.

Vuokra-aika on 25 vuotta.

Vuokraus- ja käyttöpalvelut -tulosyksikkö maksaa Mikalo Oy:lle kiinteistön pääomavuokran (esisopimuksen liite 5) ja hallintopalvelusopimuksen (esisopimuksen liite 6) mukaiset hallintokulut. 2,5 M€ investointi 25 vuoden poistoajalla ja nykyisellä (3 %) korkotasolla johtaa noin 20 €/hym2/kk pääomavuokratasoon. Todellinen vuokrataso määräytyy toteutuneiden kustannusten mukaisesti ja jäänee huomattavasti laskelman alle.

Ylläpidon osalta tilapalvelut vastaa vuokra-aikana kaikista kiinteistön huolto-, käyttö-, korjaus ja- kunnossapitokustannuksista (vastuunjako esisopimuksen liite 7). Ylläpitokustannus on noin 4,5 €/m2, josta muodostuu ylläpitovuokra.

Vuokraus- ja käyttöpalvelut veloittavat pääomavuokran sekä ylläpitovuokran varhaiskasvatukselta.

Hankkeen päätiedot

Hanke kilpailutetaan kokonaisvastuurakentamisena (KVR-urakka), jossa tilatoimittaja suunnittelee sekä toteuttaa hankkeen tilaajan laatimien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Kilpailutuksen suorittaa Mikalo Oy käyttäen apuna tilapalveluiden rakennuttamisosaamista.

Päiväkoti sijoittuu nykyisen Aseman koulun tilalle osoitteessa Keskustie 50, Haukivuori.

Samassa pihapiirissä sijaitsevat kirjasto sekä myytävä entinen nuorisotalo.

Päiväkoti on mitoitettu (tilapaikkaluku) 70 lapselle. Uuden päiväkodin tilapaikkaluku on 16 enemmän, kuin nykyisessä päiväkodissa. Nykyistä päiväkotia olisi joka tapauksessa tullut laajentaa jotta päivähoitotarve saadaan täytettyä.

Päiväkodin huoneistoala tulee olemaan noin 600 hym2

Päiväkoti kilpailutetaan hinta- laatukilpailutuksena. KVR-urakkakilpailun voittajan valitsee Mikalo Oy:n hallitus.

Hankkeen valmistelussa on ollut mukana varhaiskasvatuksen henkilökuntaa. Varhaiskasvatuksen edustajat osallistuvat myös tarjousten laatuvertailuun.

Hankkeen kustannusarvio on 2,5 M€. Kustannusarvio perustuu hintatasoon 2500 €/m2 sekä pihan rakentamiseen. Aikaisempien hankkeiden perusteella KVR-urakkamallissa toteutuneet neliöhinnat ovat huomattavasti edullisemmat, joten todelliset kustannukset jäävät todennäköisesti noin 2 M€ paikkeille.

Alustava toteutusaika on kesä 2018 - syksy 2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan esisopimuksen Mikalo Oy:n kanssa sekä oikeuttaa kaupunginhallituksen solmimaan lopullisen vuokrasopimuksen ja tekemään siihen vähäisiä tarkennuksia esisopimuksessa kuvattujen periaatteiden mukaisesti. Esisopimus voidaan allekirjoittaa heti.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.