Kaupunginhallitus, kokous 26.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 334 Siikasalmen vesiosuuskunnan lainatakaus

MliDno-2015-852

Valmistelija

  • Jari Laitinen, vt. talousjohtaja, jari.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginvaltuusto on 2.5.2005 §89 tehnyt päätöksen Siikasalmen vesiosuuskunnan käyttö- ja jätevesiverkoston rakentamista varten otetun 900.000 euron lainan omavelkaisesta takauksesta. Osuuskunta huolehtii käyttö- ja jätevesiverkoston toiminnasta Mikkelissä Porrassalmen, Siikasalmen, Olkkolanniemen, Valkolan ja Heimarin alueilla.

Nordea Pankki Suomi Oyj:lle annettu kaupungin omavelkainen takaus on vanhentunut (Laki velan vanhentumisesta §8) . Takaus on tarve uusia velkakirjalainan jäljellä olevalle 78.391,77 euron pääomalle.

Mikkelin kaupunki on antanut omavelkaisen takauksen myös Siikasalmen vesiosuuskunnan verkoston laajennusta koskevalle pääomaltaan 1,3 milj. euron velkakirjalainalle, jäljellä oleva takausvastuu tämän lainan osalta on 150.618,23 euroa. Kaupungin takausvastuut Siikasalmen vesiosuuskunnan osalta ovat yhteensä 229.010,00 euroa (14.9.2015).

Liitteenä Siikasalmen vesiosuuskunnan tilinpäätös vuodelta 2014.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Siikasalmen vesiosuuskunnalle myönnetty takaus jäljellä olevalle 78.391,77 euron lainapääomalle uusitaan.

Esitys kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.