Kaupunginhallitus, kokous 26.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 337 Opiskelijaneuvottelukunnan toiminta v. 2016-2017

MliDno-2015-2150

Valmistelija

 • Merja Airas, kehityspäällikkö, merja.airas@mikkeli.fi

Kuvaus

Opiskelija-asianneuvottelukunnan tehtävät, toimintakausi sekä kustannukset

Kaupunginhallitus perusti 15.9.2014 opiskelija-asianneuvottelukunnan. Neuvottelukunnan toiminta ei toteutunut aikataulussa. Kaupunki on kuitenkin merkittävä opiskelijapaikkakunta, joten toimintaa tulee ehdottomasti jatkaa. Ammattikorkeakoulun ja ammattiopiston opiskelijamäärä on yli 6000 opiskelijaa ja lukion opiskelijamäärä lähes  700 opiskelijaa. Opiskelijat kuten myös oppilaitokset henkilökuntineen ovat merkittävä osa kaupungin toimintoja.

Kaupunginhallituksen päätökset 16.6.2014 ja 15.9.2014 opiskelija-asiainneuvottelukunnan perustamisesta on liitteenä.

Jäseniä neuvottelukunnassa tulee olemaan 18.

Elinvoima- ja kilpailukykypalvelut on järjestänyt neuvottelukunnan ensimmäisen kokouksen 14.9.2015. Puheenjohtajana toimi Merja Airas ja sihteerinä Heikki Manninen. Kokouksen muistio on nähtävillä kaupunginhallituksen kokouksessa. Kokouksen muistiosta otteita:

”Neuvottelukunnan tehtävistä

Neuvottelukunnan tehtävänä on käsitellä kaupungin ja opiskelijajärjestöjen ja oppilaitosten keskeisiä rajapintoja. Tilaisuudessa otettiin esille mm. seuraavia aiheita:

 • harjoittelupaikat ja niiden sähköinen toteuttaminen yhteistyössä sekä olemassa olevien järjestelmien hyödyntäminen
 • kesätyöpaikat
 • yhteistyötahot ja niiden vahvistaminen
 • opiskelijoiden asuntopolitiikka (Moas Oy)
 • kansainvälisyys
 • muut opiskelijoiden toimintoihin liittyvät näkökulmat
 • kaupungin kehittämistoimenpiteet opiskelijoiden näkökulma
 • Käytiin keskustelu neuvottelukunnan tehtäväalueista. Kokouksiin pyydetään asiantuntijavieraita kertomaan eri aiheista. Todettiin, että neuvottelukuntaan kutsutaan jäseneksi Mikke ry:n toiminnanjohtaja Tiina Maczulskij. Marja Anttalainen ehdotti neuvottelukunnan yhdeksi tehtäväksi kaupungin strategian huomioon ottamisen, mihin kuuluu mm. opiskelijoiden hyvinvointi.
 • Lisäksi todettiin, että opiskelijaneuvottelukunta kutsuu kokouksiinsa niitä kaupungin asiantuntijoita ja tahoja, jotka ovat lähellä opiskelijoiden arkielämää.

Todettiin, että neuvottelukunnan tehtävänä on tuoda esille positiivisia asioita ja rakentavasti. Erilaisia kärkiaiheita käsitellään myös opiskelijoiden näkökulmasta.

Neuvottelukunnan toimikaudesta ja kustannuksista
Neuvottelukunnan toimikaudeksi esitettiin 1.1.2016 - 31.12.2017. Toimikauden aikana neuvottelukunta päivittää kokoonpanonsa mm. opiskelijajärjestöjen toiminnan mukaan.
Neuvottelukunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan ns.  työrukkasen, jonka tehtävänä on valmistella neuvottelukunnalle asioita. Neuvottelukunta esittelee tarvittaessa asioita kaupungille.  Neuvottelukunnan kaupungille esittämät asiat käsitellään elinvoima- ja kilpailukykypalveluissa ja viedään tarvittaessa eteenpäin.

Kaupunki ei maksa kokouspalkkioita neuvottelukunnan jäsenille.  Kokouskustannukset maksaa aina kokousjärjestelyistä vastaava taho.

Neuvottelukunnan kokouksia pyritään pitämään neuvottelukunnan toimintaan osallistuvien yhteisön tiloissa siten, että se vahvistaa oppilaitosten keskinäistä yhteistyötä ja kaupungin välistä yhteistyötä. Kokoukset pidetään iloisella ja rennolla fiiliksellä sekä keskustelevalla otteella.

Kokouksessa todettiin, että Mikkelin  kaupungin konsernipalvelujen edustaja neuvottelukuntaan nimetään myöhemmin.”

Opiskelijaneuvottelukunnan seuraava kokous on marras-joulukuun vaihteessa 2015. Kokouksen kutsuu koolle ja hoitaa elinvoima- ja kilpailukykypalvelut.

Elinvoima- ja kilpailukykypalvelut esittää, että kaupunginhallitus hyväksyy edellä olevan 14.9.2015 opiskelija-asiainneuvottelukunnan muistiossa todetut asiat. Lisäksi esitetään, että  kaupunginhallitus päättää, että

 • neuvottelukunnan nimeksi muutetaan opiskelijaneuvottelukunta
 • opiskelijaneuvottelukunnan jäseneksi ajalle 1.1.2016-31.12.2017 nimetään kaupunginlakimies Jukka Savolainen ja tietopalvelusihteeri Heidi Huovinen kaupungin konsernipalveluista (muut kaupungin edustajat ovat Heikki Manninen ja Susanna Latvala)
 • neuvottelukuntaan pyydetään Otavan Opistoa nimeämään edustajansa
 • opiskelijaneuvottelukuntaa tuetaan kaupungin strategian mukaisesti elinvoima- ja kilpailukykypalvelujen  kehittämistoiminnan kustannuspaikalta  1 500 euroa vuodelle 2016
 • määräraha tulee käyttää opiskelijoiden ja kaupungin yhteistoimintaan siten, että tukee opiskelijoiden hyvinvointia ja kaupungin markkinointia
 • kustannukset hyväksytään elinvoima- ja kilpailukykypalveluissa

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus hyväksyy toiminnan elinvoima- ja kilpailukykypalvelujen esityksen mukaisena.

Lisäksi kaupunginhallitus nimeää opiskelijaneuvottelukuntaan jäseneksi konsernipalveluista kaupunginlakimies Jukka Savolaisen ja tietopalvelusihteeri Heidi Huovisen. Lisäksi Otavan Opistoa pyydetään nimeämään edustaja neuvottelukuntaan.
Neuvottelukuntaa tuetaan vuonna 2016 em. perusteilla 1 500 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Elinkeino- ja kilpailukykypalvelut/Merja Airas, Jukka Savolainen, Heidi Huovinen, Heikki Manninen, Susanna Latvala, Otavan Opisto/Matti Väänänen, Ulla Kettunen