Kaupunginhallitus, kokous 26.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 333 Mikkelin kaupungin edunvalvontamuistio

MliDno-2015-2185

Valmistelija

  • Aki Kauranen, kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi
  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupungin johtoryhmässä on valmisteltu edunvalvontamuistiota luottamushenkilöiden ja kaupungin johdon käyttöön. Muistiossa nostetaan esille eri teemojen alle sijoittuvia Mikkelin kaupungin ajankohtaisia edunvalvonta-asioita.Muistiosta on laadittu myös tiivistelmä, jota tapauskohtaisesti täydennetään teemakohtaisilla erillismateriaaleilla. Tiivistelmä lähetetään oheismateriaalina.Mikkelin kaupungin edunvalvonnan kulmakivenä on kaupungin strategia, jota johdetaan kolmen hyvinvointiohjelman kautta. Kunkin ohjelman tavoitteeksi on nostettu kolme keskeisintä hyvinvointia edistävää ulottuvuutta, joiden pohjalta keskeiset kehittämisen kärkihankkeet on valittu.Asukkaiden hyvinvointiohjelma• Lasten, nuorten ja perheiden osallistaminen ja voimavarojen vahvistaminen

• Päihteiden käytön vähentäminen terveitä valintoja ja elämänarvoja vahvistamalla

• Terveyden ja hyvinvoinnin lisääntyminenElinkeinojen hyvinvointiohjelma• Mikkelin vetovoiman, liiketoimintaympäristön ja aluetalouden kehittäminen

• Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen

• Kärkialueiden liike- ja kehittämistoiminnan kasvuYmpäristön hyvinvointiohjelma• Monipuolisen ja puhtaan luonnon vetovoimaisuuden hyödyntäminen

• Ekologisuuden ja ekotehokkuuden lisääntyminen

• Rakennetun ympäristön laatuMikkelin kaupungin elinvoima nojaa merkittävässä määrin olemassa oleviin elinkeinorakenteisiin mutta samalla myös uusiin kasvualueisiin.Kaupunkistrategiassa uusiksi kasvualueiksi on määritelty bioenergia, digitaalisuus, ympäristöturvallisuus sekä matkailu ja palvelut.Kaupungilla on keskeinen rooli useissa isoissa kärkialueiden hankkeissa, kuten esimerkiksi biohiilipellettitehtaan perustamisselvityksessä, modernin jätteiden käsittelyalueen kehittämisessä (Eco-Sairila), tieto- ja kulttuuriperinnön osaamiskeskuksen perustamisessa (Memory Campus), Luomuinstituutin toiminnan turvaamisessa sekä seudun vapaa-ajanasumisen edellytysten parantamisessa.Kaupungin omia ajankohtaisia keskeisiä kehittämishankkeita on digitaalisen kaupungin kehittämisohjelma (LUPAUS 2016), Asuntomessut 2017 sekä Satamalahden alueen kehittäminen.Mikkelin kaupungin kehitysyhtiö Miksei Oy aloitti toimintansa kesällä 2015. Lisäksi Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen perustaminen vuoden 2016 alusta alkaen on edennyt päätösvaiheeseen.


Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus käy läpi edunvalvontamuistion ja sen tiivistelmän ja tekee dokumentteihin tarvittavat täydennykset.Samalla kaupunginhallitus päättää, että edunvalvontamuistion sisältö tarkistetaan vuosittain.