Kaupunginhallitus, kokous 26.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 335 Kuivasalmen vesiosuuskunnan lainatakaus

MliDno-2015-852

Valmistelija

  • Jari Laitinen, vt. talousjohtaja, jari.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginvaltuusto on 10.5.2004 §61 tehnyt päätöksen Kuivasalmen vesiosuuskunnan käyttö- ja jätevesiverkoston rakentamista varten otetun 430.000 euron lainan omavelkaisesta takauksesta. Osuuskunta huolehtii käyttö- ja jätevesiverkoston toiminnasta Saimaan ranta- alueella Tornimäeltä Annilansaareen saakka.

Nordea Pankki Suomi Oyj:lle annettu kaupungin omavelkainen takaus on vanhentunut (Laki velan vanhentumisesta §8) . Takaus on tarve uusia velkakirjalainan jäljellä olevalle 118.620,40 euron pääomalle.

Mikkelin kaupungilla ei ole muita takausvastuita Kuivasalmen vesiosuuskuntaa koskien.

Liitteenä Kuivasalmen vesiosuuskunnan tilinpäätös vuodelta 2014.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kuivasalmen vesiosuuskunnalle myönnetty takaus jäljellä olevalle 118.620,40 euron lainapääomalle uusitaan.

Esitys kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.