Kaupunginhallitus, kokous 26.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 336 Konsernitilisopimuksen tililuottojen vahvistaminen

MliDno-2015-161

Valmistelija

  • Jari Laitinen, vt. talousjohtaja, jari.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto on 14.3.2011 § 22 päättänyt tililuottojen myöntämisestä Miset Oy:lle ja Miktech Oy:lle konsernitiliratkaisun käyttöönoton yhteydessä. Miset Oy:lle on myönnetty 500.000 euron ja Miktech Oy:lle 1.000.000 euron tililuotto.

Miset Oy on sulautunut Miktech Oy:öön 31.5.2015 kaupunginvaltuuston päätöksen 19.1.2015 §7 mukaisesti. Yhtiöiden käytössä olleet konsernitiliin liitetyt tililuotot on tarve yhdistää fuusiossa syntyneen Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n maksuvalmiuden ylläpitämiseksi.

Konsernitilisopimuksen mukaiset tililuotot on esitetty liitteessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että konsernitiliin liitetyt Miset Oy:lle (500.000,00 euroa) ja Miktech Oy:lle (1.000.000,00 euroa) myönnetyt tililuotot lopetetaan ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:lle otetaan käyttöön 1.500.000 euron suuruinen konsernitiliin liitetty tililuotto 16.11.2015 lukien.

Esitys kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Armi Salo-Oksa ja Markku Turkia ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.