Kaupunginhallitus, kokous 26.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 331 Kaupunginvaltuuston kokouksen 31.8.2015 täytäntöönpanot

MliDno-2015-348

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitukselle esitellään kaupunginvaltuuston kokouksessa 31.8.2015 päätökset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia, kaupunginhallitus päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:

75 §
Kaupunginvaltuuston kokouksen 15.6.2015 pöytäkirjantarkastus §:n 64 osalta
§ 64 tarkastettiin kokouksessa

76 §
Eron myöntäminen Mirva Korpelaiselle maaseutu- ja tielautakunnan varajäsenyydestä ja Anne Korholan valitseminen hänen tilalleen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 7.9.2015: Mirva Korpelainen, Anne Korhola, maaseutu- ja tielautakunta, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Kunnan Taitoa/palkanlaskenta

77 §
Eron myöntäminen Mirva Korpelaiselle kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan jäsenyydestä ja Anne Korholan valitseminen hänen tilalleen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 7.9.2015: Mirva Korpelainen, Anne Korhola, Annuriikka Korhola, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Kunnan Taitoa/palkanlaskenta

78 §
Eron myöntäminen Susanna Leppäselle Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta hänen sijaansa
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 7.9.2015: Susanna Leppänen, Leila Salenius, Sigita Herrala, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Kunnan Taitoa/palkanlaskenta

79 §
Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen kokousaikataulu syksylle 2015
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 7.9.2015: kansliapalvelut

80 §
Metsä-Sairilan hankesuunnittelu
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 7.9.2015: vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki, tekninen johtaja Jouni Riihelä

81 §
Muut asiat / lastentarhanopettaja Jaana Vartiaisen huomioiminen
Merkitään tiedoksi

Päätös

Merkittiin.