Kaupunginhallitus, kokous 26.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 338 Citys2020- ja Tuiketaajamien loppumaksatus

MliDno-2015-2151

Kuvaus

Elinvoima- ja kilpailukykypalvelut hallinnoi City 2020 – Mikkelin keskustan uudistamisprojektia (jäljempänä City 2020) v. 2012-2014 sekä Mikkelin Tuiketaajamat–projektia (jäljempänä Tuiketaajamat) v. 2014. Projektit ovat päättyneet ja maksastuspäätökset on tehty.

City 2020 –projektissa oli henkilökuntaa vuositasolla n.1,5 vuosityöaikaa (htv). Tuiketaajama –projektin henkilökuntaa oli vuositasolla n. 0,5 vuosityöaikaa (htv).

Projektit olivat Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamia (30 % kuntarahoitusta).  Molemmat projektit oli haettu alueen saavutettavuuteen ja toimintaympäristön parantamiseen ja onnistuivat tehtävässään. Projektien loppuraporttien perusteella on kehitelty kaupungin toimintoja vuonna 2015 ja toiminta jatkuu mm. yhteistyössä Mikke ry:n kanssa.  Vuonna 2015 on mm. kesätyöntekijöitä suunnattu entisen kuntataajamien tunnettavuuteen. Kehittämistoiminta molempien projektien osalta jatkuu kaupungin eri toiminnoissa.

Projektien maksatuspäätöksistä tehty yhteenveto on liitteenä.

Etelä-Savon maakuntaliiton päätöksessä rahoituserien osalta hylätyt kustannukset perusteltiin tukikelvottomina. Elinvoima- ja kilpailukykypalvelujen hallinnollinen esimies, kehityspäällikkö päätti, ettei em. projektien maksatuspäätöksistä  tehdä oikaisuvaatimusta. City 2020 hylätyistä kustannuksista oli n. 4 800 ylimääräisiä palkkakustannuksia ja matka- ja ostopalveluja n. 3 200 euroa sekä tiedottamiseen liittyviä kustannuksia vajaa 2 000 euroa vuodelta 2012. Hylätyt kustannukset olivat perusteltuja.

Elinvoima- ja kilpailukykypalvelut esittää, että kaupunginhallitus merkitsee em. maksatuspäätökset tiedoksi. Maksatuspäätökset ovat kokonaisuutena nähtävillä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

Elinkeino- ja kilpailukykypalvelut/Merja Airas, Mirja Kauppinen