Kaupunginhallitus, kokous 25.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Microsoft-käyttöoikeuksien ja käyttöoikeuksiin liittyvien palveluiden hankinta

MliDno-2017-1953

Kuvaus

Mikkelin kaupungilla on kaksi erillistä sopimusta Microsoft-käyttöoikeuksista ja niihin liittyvistä palveluista:

  1. Hallinnon käyttöoikeuksista EAS-sopimus, jonka arvo on noin 350 000 euroa vuodessa, ja
  2. Koulujen, varhaiskasvatuksen, kansalaisopiston ja kirjastojen käyttöoikeuksista EES-sopimus, jonka arvo on noin 90 000 euroa vuodessa.

Mikkelin kaupungin käyttöoikeudet vuosille 2017-2020 on hankittu KL Kuntahankintojen kilpailuttaman, vuoden 2017 lopussa päättyvän, puitesopimukseen kautta. KL Kuntahankinnat on käynnistänyt uuden kilpailutuksen (KLKH 131 Microsoft-käyttöoikeuksien jälleenmyynti ja käyttöoikeuksiin liittyvät palvelut) nelivuotiselle sopimuskaudelle 2018-2022.

KL Kuntahankintojen kilpailutukseen sitoutuminen ei tarkoita jonkin tietyn käyttöoikeusmäärän hankkimista Mikkelin kaupungin nykyisten käyttöoikeussopimusten päättyessä vuonna 2020. Käyttöoikeuksien tarve arvioidaan sopimuksen päättyessä sen hetkisen tilanteen mukaan ja hankinnasta tehdään erillinen päätös.

Microsoftin sopimusmallissa käyttöoikeuksien määrillä on suuri merkitys, joten itse kilpailuttamalla Mikkelin kaupunki ei voi päästä yhtä hyvään tulokseen kuin liittymällä yhteiseen kilpailutukseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin kaupunki liittyy KL Kuntahankintojen kilpailutukseen KLKH 131 Microsoft-käyttöoikeuksien jälleenmyynti ja käyttöoikeuksiin liittyvät palvelut.

Lisäksi kaupunginhallitus valtuuttaa talousjohtaja Heikki Siiran allekirjoittamaan kilpailutuksen sitoumuslomakkeen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Armi Salo-Oksa ilmoitti olevansa esteellinen (Marki Data Oy:n tj) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Armi Salo-Oksa

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.