Kaupunginhallitus, kokous 25.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Kehitysyhtiön tulevaisuuden rooli - Miksei 2020

MliDno-2017-1785

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginhallitus on kesäkuussa 2017 pyytänyt Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:ltä yhtiön omaa esitystä kehitysyhtiön tulevaisuuden roolista. Määräaikaan 28.8.2017 mennessä toimitettu esitys sekä yhteenveto yhtiöstä sekä sen viimeaikaisesta toiminnasta ovat liitteenä. 

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen selostaa asiaa kaupunginhallitukselle.

Konserni- ja elinvoimajaosto käsittelee asiaa 12.9.2017 kokouksessaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee esityksen tiedoksi ja päättää jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Merkittiin tiedoksi ja todettiin, että asian käsittelyä jatketaan kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa 18.9.2017.

Merkitään, että Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Valmistelija

Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginhallitus on kesäkuussa 2017 pyytänyt Mikkelin kaupungin kehitysyhtiö Miksei Oy:ltä yhtiön omaa esitystä kehitysyhtiön tulevaisuuden roolista. Määräaikaan 28.8.2017 mennessä toimitettu esitys sekä yhteenveto yhtiöstä sekä sen viimeaikaisesta toiminnasta ovat liitteinä. 

Kaupunginhallitus käsittelee asiaa 11.9.2017 kokouksessaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee esityksen tiedoksi ja päättää jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Merkittiin tiedoksi ja päätettiin, että asian käsittelyä jatketaan konserni- ja elinvoimajaoston kokouksessa ja elinvoimaseminaarissa 26.9.2017.

Valmistelija

 • Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa suunnittelukokouksessaan 18.9.2017. Kokouksessa kaupunginhallitus linjasi seuraavaa:

1) kaupunginhallitus antaa konserni- ja elinvoimajaoston tehtäväksi Mikkelin kaupungin omistajapolitiikan tehostamisen ja konsernirakenteen tiivistämisen sekä elinkeinopoliitikan selkeyttämisen valmistelun, määräaika vuoden 2017 loppuun ja vastuutahona konserni- ja elinvoimajaosto ja kaupunginjohtaja

2) Miksei jatkaa toimintaansa ja sen roolia selkiytetään

 • hankkeiden hallinnoiniin osalta ottamalla huomioon kaikki alueen hankehallinnoijat
 • markkinoinin osalta varmistamalla kaupunkikonsernin markkinoinnin yhtenäisyys
 • matkailun osalta
 • vastuutahoina strategia- ja kehityspäällikkö, Miksei ja kaupunginjohtaja
 • määräaika lokakuun 2017 loppuun mennessä

3) selkiytetään kaupungin elinvoimaverkoston rakenteet ja käytänteet

 • vastuutahoina kaupunginjohtaja
 • määräaika lokakuun 2017 loppuun mennessä

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää

1) antaa konserni- ja elinvoimajaoston tehtäväksi Mikkelin kaupungin omistajapolitiikan tehostamisen ja konsernirakenteen tiivistämisen sekä elinkeinopoliitikan selkeyttämisen valmistelun

 • vastuutahoina konserni- ja elinvoimajaosto ja kaupunginjohtaja
 • määräaika vuoden 2017 loppuun

2) että Miksei jatkaa toimintaansa ja sen roolia selkiytetään

 • hankkeiden hallinnoiniin osalta ottamalla huomioon kaikki alueen hankehallinnoijat
 • markkinoinin osalta varmistamalla kaupunkikonsernin markkinoinnin yhtenäisyys
 • matkailun osalta
 • vastuutahoina kaupunginjohtaja strategia- ja kehityspäällikkö ja Miksein toimitusjohtaja
 • määräaika lokakuun 2017 loppuun mennessä

3) selkiytetään kaupungin elinvoimaverkoston rakenteet ja käytänteet

 • vastuutahoina kaupunginjohtaja
 • määräaika lokakuun 2017 loppuun mennessä

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Konserni- ja elinvoimajaosto/Olli Marjalaakso, Miksei Oy/Juha Kauppinen, Aki Kauranen, Timo Halonen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.