Kaupunginhallitus, kokous 25.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Kaupunginhallituksen edustaja Mikkelin seudun ympäristölautakuntaan

MliDno-2017-1417

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 141 §:n mukaan muiden toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen puheenjohtajalla, kaupunginjohtajalla, palvelualuejohtajilla oman palvelualueen toimielimissä ja kaupunginhallituksen määräämällä edustajalla, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä valtuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus nimeää edustajansa ja mahdollisen varaedustajansa seuraaviin lautakuntiin ja johtokuntiin vuosiksi 2017 - 2019:

 • Kasvatus- ja opetuslauakunta
 • Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
 • Kaupunkiympäristölautakunta

Samalla kaupunginhallitus oikeuttaa

 • hyvinvoinnin- ja osallisuuden lautakunnan nimeämään edustajansa ja mahdollisen varaedustajan Anttolan, Haukivuoren, Mikkelin pitäjän, Ristiinan ja Suomenniemen aluejohtokuntiin,
 • kasvatus- ja opetuslautakunnan nimeämään edustajansa ja mahdollisen varaedustajan Otavan Opiston johtokuntaan sekä
 • kaupunkiympäristölautakunnan nimeämään edustajansa ja mahdollisen varaedustajan Vesiliikelaitoksen johtokuntaan.

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi edustajakseen seuraavat henkilöt:

 • Kasvatus- ja opetuslautakunta: Jenni Tissari
 • Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta: Pekka Pöyry
 • Kaupunkiympäristölautakunta: Jyrki Koivikko

Lisäksi kaupunginhallitus oikeutti

 • hyvinvoinnin- ja osallisuuden lautakunnan nimeämään edustajansa ja mahdollisen varaedustajan Anttolan, Haukivuoren, Mikkelin pitäjän, Ristiinan ja Suomenniemen aluejohtokuntiin,
 • kasvatus- ja opetuslautakunnan nimeämään edustajansa ja mahdollisen varaedustajan Otavan Opiston johtokuntaan sekä
 • kaupunkiympäristölautakunnan nimeämään edustajansa ja mahdollisen varaedustajan Vesiliikelaitoksen johtokuntaan.

Valmistelija

 • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus asetti 19.6.2017 § 11 edustajansa lautakuntiin ja johtokuntiin, mutta ei vielä Mikkelin seudun ympäristölautakuntaan, koska sitä ei ollut vielä siinä vaiheessa asetttu.

Mikkelin kaupunginvaltuusto nimesi kokouksessaan 28.8.2017 § 47 edustajansa Mikkelin seudun ympäristölautakuntaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus nimeää edustajansa ja mahdollisen varaedustajansa Mikkelin seudun ympäristölautakuntaan vuosiksi 2017 - 2019.

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi Mikkelin seudun ympäristölautakuntaan edustajaksi Minna Pöntisen.

Tiedoksi

Nimetyt henkilöt, Mikkelin seudun ympäristölautakunta, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Kunnan Taitoa Oy/palkanlaskenta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.