Kaupunginhallitus, kokous 25.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Tuntityönä ostettavat siivouspalvelut

MliDno-2024-1184

Valmistelija

  • Jani Suomalainen, hankintapäällikkö, jani.suomalainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki kilpailuttaa Mikkelin kaupungin tarvitsemat, oman tuotantokapasiteetin ylittävät ja lisätyönä ostettavat tuntisiivouspalvelut ajalle 1.9.2024 – 31.8.2027. Lisäksi varataan mahdollisuus optiovuoteen ajalle 1.9.2027 – 31.8.2028. Hankinnan kokonaisarvo sopimuskaudelle on arviolta 700 000 €.

Mikkelin kaupungin hankintasäännön liitteen A (kh 17.4.2023 § 157) mukaisesti yli 300 000 euron hankinnan ulkoistuksesta Sansia Oy:n toteutettavaksi voi hankintapalveluiden esityksestä päättää toimialan lautakunta tai johtokunta. Yli 1 000 000 euron kahta tai useampaa toimialaa ja/tai kaupunkikonsernia koskevan hankinnan ulkoistuksesta Sansia Oy:n toteutettavaksi voi hankintapalveluiden esityksestä päättää kaupunginhallitus. Ulkoistettujen hankintojen sisällön ja kohteen määrittäminen tapahtuu edelleen hankinnasta vastaavan kaupungin yksikön toimesta; Sansia Oy vastaa hankintaprosessin toteutuksesta ja hankintalain asiantuntemuksesta.

Ulkoistusta esitetään Mikkelin kaupungin hankintapalveluiden työruuhkasta johtuen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää siirtää tuntityönä ostettavien siivouspalveluiden kilpailuttamisen Sansia Oy:n toteutettavaksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sansia Oy, ruoka-ja puhtauspalvelut.

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.