Kaupunginhallitus, kokous 25.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Petri Pekonen ja Armi Salo-Oksa. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti keskiviikkona 27.3.2024 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Petri Pekonen ja Jaana Strandman. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.