Kaupunginhallitus, kokous 25.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Kuvaus

Palvelujohtaja/Ruoka- ja puhtauspalvelut
Hankintapäätökset:
§ 4 ATOPflow-ohjelmisto siivouksen toiminnanohjaukseen, 15.03.2024

Talousjohtaja
§ 2 Sisäisen tarkastuksen palvelut 2024-2026 + optio 2 v., 19.03.2024

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.