Kaupunginhallitus, kokous 22.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 310 Talous ja tulevaisuus -ohjelmassa sekä Palvelut ja tulevaisuus -ohjelmassa linjatut konsernirakennetta koskevat toimenpiteet

MliDno-2019-2130

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiia Tamlander, vt. talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Palvelut ja tulevaisuus -ohjelman 28.3.2022 § 44. Ohjelmassa linjataan, että konsernirakenteeseen liittyvät toimenpiteet on tuotava uudelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 28 §:n mukaan konserni- ja elinvoimajaosto mm. vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoi konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan. Konserni- ja elinvoimajaoston tehtäviin kuuluu myös mm. laatia esitykset yhtiöiden ja muiden yhteisöjen perustamisesta, lakkauttamisesta, osakkeiden ja osuuksien ostamisesta ja myymisestä sekä säätiöiden perustamisesta. Tämän vuoksi konsernirakenteeseen liittyvien toimenpiteiden valmistelu käynnistyy konserni- ja elinvoimajaoston käsittelyllä.

Mikkelin kaupunki teetti ulkopuolisen konsernirakenneselvityksen Perlacon Oy:lla vuonna 2020. Raportti käsiteltiin konserni- ja elinvoimajaostossa 16.6.2020 § 29 ja kaupunginhallituksessa osana Talous- ja tulevaisuusohjelmaa 22.6.2020 § 231. Talous- ja tulevaisuusohjelman yhteydessä linjattiin myös toteutettavista konsernirakenteeseen liittyvistä toimenpiteistä.

Konsernirakenneselvitys sekä Talous- ja tulevaisuusohjelmassa linjatut konsernirakenteeseen liittyvät toimenpiteet ovat liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto ohjeistaa viranhaltijoita konsernirakenteeseen liittyvien toimenpiteiden valmisteluprosessista tutustuttuaan uudelleen vuonna 2020 laadittuun konsernirakenneselvitykseen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi. Lisäksi konserni- ja elinvoimajosto totesi, että asioita tulee edistää esitetyillä tavoilla. 

Valmistelija

Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi
Tiia Tamlander, vt. talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Konserni- ja elinvoimajaosto käsitteli 12.4.2022 § 48 vuoden 2020 konsernirakenneselvityksen perusteella tehtyjä ja Talous ja tulevaisuus -ohjelmaan kirjattuja konsernirakennetta koskevia linjauksia. Edellisten lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto nosti keskusteluun Palvelut ja tulevaisuus -ohjelman myötä esiin nousseita selvitettäviä konsernirakenneasioita.

Keskustelua päätettiin jatkaa 29.4.2022 järjestettävässä ylimääräisessä konserni- ja elinvoimajaoston kokouksessa. Oheismateriaalina olevaan liitteeseen on koottu Tatu- ja Patu -ohjelmista konsernirakennetta koskevat asiat.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto tekee kaupunginhallitukselle esityksen konsernirakenteeseen liittyvin toimenpiteiden toteuttamisesta.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että kaupunignjohtaja Timo Halonen selosti asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle. 

Valmistelija

Tiia Tamlander, vt. talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi
Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Konserni- ja elinvoimajaosto käsitteli kokouksissa 12.4.2022 § 48 sekä 29.4.2022 § 57 vuoden 2020 konsernirakenneselvityksen perusteella Talous ja tulevaisuus -ohjelmaan kirjattuja konsernirakennetta koskevia linjauksia. Edellisten lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto nosti keskusteluun Palvelut ja tulevaisuus -ohjelman myötä esiin nousseita selvitettäviä konsernirakenneasioita.

Keskustelujen pohjalta linjattiin, että kaupunginhallitukselle laaditaan esitys konsernirakenteeseen liittyvien toimenpiteiden edistämiseksi. 

Talous ja tulevaisuus- sekä Palvelut ja tulevaisuus -säästöohjelmien konsernirakennetta koskevat esitykset esitetään oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto tekee kaupunginhallitukselle esityksen konsernirakenteeseen liittyvien toimenpiteiden toteuttamisesta.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun. 

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle erillisen iltakoulun järjestämistä asiasta yhdessä kaupunginhallituksen kanssa.

Merkitään, että hallintojohtaja Ari Liikanen palasi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Valmistelija

Tiia Tamlander, vt. talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi
Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Konserni- ja elinvoimajaosto käsitteli huhti- ja toukokuun kokouksissa (12.4.2022 § 48, 29.4.2022 § 57 sekä 10.5.2022 § 66) vuoden 2020 konsernirakenneselvityksen perusteella Talous ja tulevaisuus -ohjelmaan kirjattuja konsernirakennetta koskevia linjauksia. Edellisten lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto nosti keskusteluun Palvelut ja tulevaisuus -ohjelman myötä esiin nousseita selvitettäviä konsernirakenneasioita.

Keskustelujen pohjalta linjattiin, että kaupunginhallitukselle laaditaan esitys konsernirakenteeseen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Aiheesta järjestetään 13.6.2022 kaupunginhallituksen sekä konserni- ja elinvoimajaoston yhteinen iltakoulu, jonka jälkeisessä konserni- ja elinvoimajaoston kokouksessa 14.6.2022 jaosto päättää linjauksistaan kaupunginhallitukselle elokuussa tehtävää esitystä varten. 

Talous ja tulevaisuus- sekä Palvelut ja tulevaisuus -säästöohjelmien konsernirakennetta koskevat esitykset esitetään oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää 13.6.2022 järjestetyssä iltakoulussa käytyjen keskustelujen pohjalta kaupunginhallitukselle tehtävästä konsernirakennetoimenpiteisiin liittyvästä esityksestä.

Päätös

Todettiin valmistelutilanne ja hyväksyttiin toimenpidelistaus oheismateriaalin mukaisesti.

Valmistelija

Tiia Tamlander, vt. talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi
Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Konserni- ja elinvoimajaosto käsitteli huhti- ja toukokuun kokouksissa (12.4.2022 § 48, 29.4.2022 § 57 sekä 10.5.2022 § 66) vuoden 2020 konsernirakenneselvityksen perusteella Talous ja tulevaisuus -ohjelmaan kirjattuja konsernirakennetta koskevia linjauksia. Edellisten lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto nosti keskusteluun Palvelut ja tulevaisuus -ohjelman myötä esiin nousseita selvitettäviä konsernirakenneasioita.

Elinvoimatyön uudelleenorganisointi on ollut yksi keskeinen osa konsernirakenteeseen liittyvien asioiden selvittämistä. Tätä aihetta koskevat näkemykset ovat nousseet merkittävimmin esiin keskusteluissa, kun elinvoimatyön organisoimiseksi on hahmoteltu useita erilaisia ratkaisumalleja.

Edellä mainitusta syystä elinvoimatyön uudelleenorganisointi on tarkoituksenmukaista käsitellä omana pykälänään, ja muut konsernirakennetta koskevat asiat yhtenä pakettina erillisessä pykälässä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää (13.6.2022 järjestetyssä iltakoulussa käytyjen keskustelujen pohjalta) kaupunginhallitukselle tehtävästä esityksestä elinvoimatyön mahdolliseen uudelleenorganisointiin liittyen.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleenvalmisteluun valmisteluohjeiden mukaisesti:

 • Määritettävä elinvoimapalvelut
 • Kaupunkipalvelut. Löytyykö muista kaupungeista?
 • Hallintopalvelut => tukipalvelut
 • Kaupunginjohtaja on konsernijohtaja
 • Markkinointi. Onko edelleen sekä Mikseissä että kaupungilla?
 • Onko kaupunginjohtaja samalla elinvoimajohtaja vai tarvitaanko erillinen elinvoimajohtaja?
 • Lisätään yksi uusi organisaatiovaihtoehto: VE6
 • Luottamushenkilöiden organisointi pidettävä mielessä
 • Jatketaan työtä uuden kaupunginjohtajan valinnan jälkeen

Valmistelija

 • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Konserni- ja elinvoimajaosto käsitteli kokouksissaan 12.4.2022 § 48, 29.4.2022 § 57, 10.5.2022 § 66 sekä 14.6.2022 § 74 vuoden 2020 konsernirakenneselvityksen perusteella Talous ja tulevaisuus -ohjelmaan kirjattuja konsernirakennetta koskevia linjauksia. Edellisten lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto nosti keskusteluun Palvelut ja tulevaisuus -ohjelman myötä esiin nousseita selvitettäviä konsernirakenneasioita.

Oheismateriaalina esitetyssä listauksessa oleva elinvoimatyön uudelleenorganisointia koskeva kohta nousi kevään keskusteluissa erittäin keskeiseen osaan, ja siitä syystä elinvoimatyön uudellenorganisointiin liittyvä kokonaisuus käsiteltiin omana pykälänään kokouksessa 14.6.2022 § 73. Konserni- ja elinvoimajaosto päätti palauttaa elinvoimatyön uudelleenorganisoinnin uudelleenvalmisteluun.

Muiden oheismateriaalissa esitettyjen kohtien osalta konserni- ja elinvoimajaosto totesi valmistelutilanteen ja hyväksyi toimenpidelistauksen oheismateriaalin mukaisesti (14.6.2022 § 74).

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee valmistelutilanteen ja toimenpidelistauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen selosti asiaa kaupunginhallitukselle. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.