Kaupunginhallitus, kokous 22.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 309 Kaupunginhallituksen lausunto vuoden 2022 korona-avustuksia koskevasta asetusluonnoksesta

MliDno-2021-4067

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, vt. talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt mm. kunnilta, sairaanhoitopiireiltä ja sote-kuntayhtymiltä lausuntoja asetusluonnoksesta, joka koskee eräiden koronan aiheuttamien sote-kustannusten korvaamista valtionavustuksilla. Lausuntoaika on normaalia lyhyempi (8.8.-2.9.2022), koska asetuksen perusteella käynnistettävä valtionavustushaku ja sen pohjalta tehtävät päätökset ja maksatukset vaativat aikaa, ja ne on saatava tehtyä vuoden 2022 aikana. Asiasta järjestetään kuulemistilaisuus torstaina 25.8.2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus valtuuttaa vt. talousjohtajan laatimaan asiasta lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle. Lausunto toimitetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.