Kaupunginhallitus, kokous 22.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 305 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

  • Vaalijalan kuntayhtymä - hallituksen pöytäkirjat 15.6. ja 8.8.2022, yhtymäkokouksen pöytäkirja 15.6.2022
  • Etelä-Savon hyvinvointialue - aluevaltuuston pöytäkirja 21.6.2022, aluehallituksen pöytäkirjat 4.7. ja 8.8.2022
  • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky - valtuuston pöytäkirja 14.6.2022, hallituksen pöytäkirja 22.6.2022
  • Etelä-Savon kampuskiinteistöt ky - ahluehallituksen pöytäkirjat 9.6. ja 1.7.2022 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Lisäksi merkitään, että vt. talousjohtaja Tiia Tamlander kertoi kaupungin talousennusteesta vuodelle 2022.

Edelleen merkitään, että hallituksen puheenjohtaja Pirjo Siiskonen ja henkilöstöjohtaja Petri Mattila selostivat kaupunginjohtajan viranhakuprosessin tilannetta. Kaupunginhallitus nimeää 5.9.2022 kokouksessa valtuuston haastatteluun, joka pidetään keskiviikkona 14.9.2022 klo 16.30, kutsuttavat hakijat. Kaupunginjohtaja Timo Halonen, viestintäpäällikkö Heidi Hänninen, kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä, sivistysjohtaja Virpi Siekkinen ja vt. talousjohtaja Tiia Tamlander poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.  (klo 14.50-15.05)

Satu Taavitsainen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.