Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 221 Valituksen jättäminen hallinto-oikeudelle opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksestä / valtionosuuksia koskeva takaisinperintä

MliDno-2019-847

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi
Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavanopisto.fi

Kuvaus

Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi 18.12.2019 Mikkelin kaupunkia koskevan päätöksen perusteettoman edun palauttamista. Päätös koski käytännössä Otavan Opiston nettilukion opiskelijamäärien perusteella maksettujen valtionosuuksien palauttamista vuosilta 2013 - 2017. Takaisinperittävä määrä on yhteensä noin 15,6 miljoonaa euroa. Perusteettoman edun palautusta koskevaan päätökseen tyytymättömän tulee jättää oikaisuvaatimus OKM:lle. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Mikkelin kaupunginhallitus päättää jättää opetus- ja kulttuuriministeriölle päätöksen liitteenä olevan oikaisuvaatimuksen asiassa OKM/5/591/2019.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi 18.12.2019 Mikkelin kaupunkia koskevan päätöksen perusteettoman edun palauttamista. Päätös koski käytännössä Otavan Opiston nettilukion opiskelijamäärien perusteella maksettujen valtionosuuksien palauttamista vuosilta 2013 - 2017. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 9.3.2020 jättää päätöksestä oikaisuvaatimuksen opetus- ja kulttuuriministeriölle. OKM antoi päätöksen oikaisuvaatimuksen johdosta 16.6.2020. Ministeriö päätti, että takaisin perittävää summa kohtuullistetaan 2,4 miljoonalla eurolla - muilta osin OKM hylkäsi oikaisuvaatimuksen. Mikkelin kaupungilta takaisin perittävä määrä on kohtuullistamisen jälkeen noin 13,2 miljoonaa euroa. OKM:n antamasta päätöksestä voi jättää valituksen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle. Kun OKM pääosin hylkäsi kaupungin tekemän oikaisuvaatimuksen, voidaan valituksen tekemistä hallinto-oikeudelle pitää perusteltuna. Valitusperusteet olisivat suurimmalta osin samat kuin kaupungin tekemässä oikaisuvaatimuksessa. OKM:n päätöksen ajankohdasta ja kaupunginhallituksen kokousaikataulusta johtuen valituskirjelmää ei ehditty valmistella kaupunginhallituksen kokoukseen. Tästä johtuen valituskirjelmä esitetään tehtäväksi viranhaltijoiden toimesta. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että OKM:n päätöksestä VN/5826/2020 jätetään valitus hallinto-oikeuteen. Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtaja Timo Halosen allekirjoittamaan valituskirjelmän.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.