Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 220 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetut pöytäkirjat:

  • Suomenniemen aluejohtokunta 20.5.2020 
  • Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunta 4.6.2020
  • Mikkelin seudun ympäristölautakunta 10.6.2020
  • Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 10.6.2020
  • Kasvatus- ja opetuslautakunta 11.6.2020

 

Kaupunginjohtaja on käyttänyt otto-oikeutta Vesiliikelaitoksen johtokunnan päätökseen 4.6.2020 § 24. Asia tulee kaupunginhallituksen uudelleen päätettäväksi elokuussa 2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.