Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 222 Oikaisuvaatimus - yksinyrittäjäavustus

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 kohta 31