Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 219 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 • Vaalijalan ky
  - hallituksen pöytäkirja 10.6.2020
   
 • Etelä-Savon maakuntaliitto
  - hallituksen pöytäkirja 9.6.2020
  - valtuuston pöytäkirja 15.6.2020
   
 • Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky
  - valtuuston pöytäkirja 11.6.2020
  - hallituksen pöytäkirja 17.6.2020
   
 • Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 20/0287/2 Ihastjärven koulun lakkauttamisesta
   
 • Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 20/0306/2 Satu Taavitsaisen kunnallisvalitus

   

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

   

Päätös

Merkittiin. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.